Kaitsealad

Viimsi valla territooriumil on 2 riiklikku kaitseala:

Mõlemad on haaratud ka Natura 2000 kaitsealade võrgustikku. Prangli saarel ning selle rannikuvetes asub Natura 2000 hoiuala.

Lisaks on valla mandriosas 6 kohaliku tasandi kaitseala:

Kontakt

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist 
Telefon602 8859 
E-post: aet.pold@viimsivv.ee