Kaitsealad

VIIMSI VALLA TERRITOORIUMIL ON KAKS RIIKLIKKU KAITSEALA

Mõlemad on haaratud ka Natura 2000 kaitsealade võrgustikku. Prangli saarel ning selle rannikuvetes asub Natura 2000 hoiuala.

LISAKS ON VALLA MANDRIOSAS KUUS KOHALIKU TASANDI KAITSEALA

 

KONTAKT

Toomas Luhse
Keskkonna vanemspetsialist 
Telefon602 8877
E-post: toomas.luhse@viimsivv.ee