Arengukavad

VIIMSI VALLA ARENGUKAVA

KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMISE ARENGUKAVA

TÄNAVAVALGUSTUSE ARENGUKAVA

TRANSPORDI JA LIIKUVUSKORRALDUSE ARENGUKAVA

HEAKORRA JA HALJASTUSE ARENGUKAVA

TEEDEVÕRGU ARENGUKAVA 

HARIDUSASUTUSTE IKT ARENGUKAVA 

TURISMI ARENGUKAVA

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA

KULTUURI JA SPORDI ARENGUKAVA

TERVISHOIU ARENGUKAVA

ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOON ARENGUKAVA

SADEMEVEE ARENGUKAVA

 JÄÄTMEKÄITLUSE ARENGUKAVA