Arengukavad

Uus arengukava!

Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava 2018-2028

Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Viimsi valla haridusasutuste IKT arengukava

Viimsi valla turismi arengukava

Haridus ja noorsootöö

Kultuur ja sport

Tervishoid

Energiamajandus

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027

 Jäätmekäitlus

  • Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava).
    Tutvu arengukavaga SIIN, mis on vastuvõetud Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 määrusega nr 15.