Arengukavad

VIIMSI 2045 ARENGUSTRATEERIGIA AVALIK VÄLJAPANEK

Viimsi pikaajalise arengustrateegia avalik väljapanek toimub kuni 4. septembrini Viimsi valla veebilehel ja paberkandjal on dokumendid olemas lugemiseks Viimsi raamatukogus, aadressil Randvere tee 9. Avaliku väljapanekuga laekunud ettepanekute ja küsimuste avalik arutelu toimub 6. septembril kell 17 Viimsi raamatukogus (asukoht muudetud 18.08).

Ettepanekuid ja küsimusi saab esitada kuni 4. septembril kella 17ni e-kirjaga aadressile arengukava@viimsivv.ee või kirjalikult Viimsi vallavalitsuse aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik. Ettepanekutele vastamine toimub kahe nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

VIIMSI VALLA ARENGUKAVA

KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMISE ARENGUKAVA

 JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUKAVA

ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA

TÄNAVAVALGUSTUSE ARENGUKAVA

TRANSPORDI JA LIIKUVUSKORRALDUSE ARENGUKAVA

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOON ARENGUKAVA

SADEMEVEE ARENGUKAVA

HEAKORRA JA HALJASTUSE ARENGUKAVA

TEEDEVÕRGU ARENGUKAVA 

TURISMI ARENGUKAVA

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA

HARIDUSASUTUSTE IKT ARENGUKAVA 

KULTUURI JA SPORDI ARENGUKAVA

TERVISHOIU ARENGUKAVA