Eskiisi menetlused

Viimsi vallavalitsuse ja projekteerimisbüroo Ribbon Consult OÜ tiheda koostöö tulemusel esitati vallavalitsusele Tammepõllu tee kõrvale projekteeritava Põldheina tee 14 spordihoone eskiis.

Ehitusloa taotlemisele eelnevas eskiisis näidatakse hoone arhitektuuri osa ja seda ümbritseva avaliku välisruumi põhimõttelist lahendust. Hoone on kavandatud vastavalt kehtivale detailplaneeringule, välisviimistluses kasutatakse sooja puidust lahendust kombineerituna klaasfassaadidega. 

Spordihoonet puudutav avalik arutelu toimub 3. juunil kell 16.30 Viimsi raamatukogus (Randvere tee 9), kuhu on kõik huvilised oodatud spordihoone lahenduse osas arvamust avaldama.

Vaade

Vaade

Vaade

Viimsi vallavalitsusele on esitatud Randvere tee 6 kaubanduskeskuse laiendamiseks eskiislahendus, millega on võimalik tutvuda valla koduleheküljel ja avaldada oma arvamust avalikul arutelul.

Eskiis on koostatud arhitektuuribüroo Arhitekt Tarbe OÜ poolt, arhitektideks Johann-Aksel Tarbe ja Tõnu Rebane. Avalik arutelu toimub kuupäeval 23.01.2024 kell 17 Viimsi vallavalitsuses aadressil Nelgi tee 1. 

Kaubanduskeskus

Kaubanduskeskus