Vallavalitsuse määrused

Viimsi Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustuvad kolmandal päeval pärast avaldamist, kui ei ole määratud teisiti.