I klassi mineva lapse toetus

ESITA TAOTLUS

Taotlemise aeg 1.-30. september. Laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud seisuga 31.12.2020. Viimsi Vallavalitsus maksab 1. klassi mineva lapse toetust olenemata, kas laps läheb mõne teise omavalitsuse kooli.

Aastal 2021 on toetuse suuruseks 120 eurot ja toetus makstakse vanema taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. 

VAJALIKUD SAMMUD

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus SIIN, lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul, 1. septembrist kuni 30. septembrini. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2 või Mobiili-ID. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

LISAINFO

KONTAKT

Risto Nigol
Sotsiaaltöö peaspetsialist 
Telefon 5688 3350
E-postristo.nigol@viimsivv.ee