Lasteaiad

Selleks, et iga 1 aasta ja 6 kuu kuni 7-aastane Viimsi laps leiaks sobivaima lahenduse koolile eelnevateks aastateks, on Viimsi vallas võimalik kasutada kolm lahendust:

1. Koduse lapse toetus (lastele vanuses 1 aasta ja 6 kuud kuni 3 aastat) 
Viimsilaste seas on väga levinud lapsega kodus koosolemise aja pikendamine kuni lapse 3. eluaastani. Lapsega kodus olevale vanemale pakub vallavalitsus registreeritud elanikele igakuist koduse lapse toetust, mille suurus on 250 eurot. Täpsemalt saab lugeda koduse lapse toetus kohta siit. 

SOOVIN TOETUST

2. Munitsipaallasteaiad (MLA) 
1 aasta ja 6 kuud - kuni 7-aastastel lastel on võimalus käia Viimsi vallas asuvates lasteasutustes. Kohta munitsipaallasteaeda pakutakse vanuserühma järjekorra alusel vastavalt ARNO süsteemis vanema poolt märgitud eelistustele, millest lähtutakse kohtade olemasolul. Kui soovitud lasteaias kohta pole, pakutakse kohta läheduselt järgmises. Viimsi vallas on viimastel aastatel soovijaid munitsipaallasteaia kohtadele rohkem kui pakutavaid kohti. Seetõttu teeb kohtade tagamiseks vallavalitsus koostööd erinevate eraasutustega. 

3. Koht eralasteaias või -lapsehoius 
1 aasta ja 6 kuud- kuni 7-aastaste laste vanematel on võimalus viia lapsed Viimsi valla või Harjumaa eralastehoidudesse või eralasteaedesse. Kui kohe peale lapse 1 aasta ja 6 kuud vanuseks saamist ei ole võimalik pakkuda kohta munitsipaallasteaeda, soovitame vanematel tutvuda eralasteasutuse või -lapsehoiu teenusepakkujate võimalustega. Arvestust eralasteasutuste vabade kohtade üle peavad eralasteasutused, mistõttu soovi korral tuleks vanemal võtta aegsasti ühendust sobiva teenusepakkujaga, et panna oma laps järjekorda. 

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 

Viimsi vallas on üheksa munitsipaallasteaeda (MLA):

  • Koduse lapse toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Viimsi vallas.  Lapsel ei tohi samaaegselt olla lasteaiakohta munitsipaal- või eralasteasutuses aga laps võib olla kohataotlemise nimekirjas. Taotlus tuleb esitada soovitud perioodi kohta ühel korral haridusteenuste infosüsteemis ARNOMaksimaalne periood 3-aastaseks saava lapse puhul on kuni kehtiva õppeaasta lõpuni (31. august). 
  • Lasteaia kohataotluse palume esitada esimesel võimalusel peale lapse sündi või Viimsi valda sissekirjutamist. Kindlasti tuleb lisada õiged kontaktandmed, 4 kohaeelistust (3 munitsipaallasteaeda ja 1 eralasteasutus/hankekoht) ning sobiv alustamise õppeaasta. Viimasel juhul tuleb arvestada, et lapse vanus oleks alustamise aasta 30. septembriks vähemalt 2 aastat ja kuus kuud.
  • Munitsipaallasteaeda, eralasteaeda ja eralapsehoidu koha taotlemisel peavad laps ja vähemalt üks lapsevanem olema Viimsi valla elanikud. Lasteaiakoha taotluse saab esitada haridusteenuste infosüsteemis ARNO paralleelselt nii munitsipaallasteaia nimekirja kui ka eralasteaia ning - hoiu nimekirja.  
  • Sügisel algavaks õppeaastaks alustatakse lasteaiakohtade komplekteerimist aprillis. Enne igakevadist lasteaiakohtade jaotust palume lapsevanematel ARNO-süsteemis kontrollida, kas e-mail ja lasteasutuste eelistused on ajakohased ning õppeaasta vastab soovitule. 
  • Munitsipaallasteaedade (MLA) kohtade komplekteerimine toimub aprillist juuni keskpaigani. ARNO jaotussüsteemis on lapsed jaotatud vanusegruppide kaupa ja I etapis pakub süsteem kohti neile vanematele, kelle lapsed üheski lasteasutuses veel ei käi ja kelle lapsed on hiljemalt 30. septembri seisuga 2 aasta ja 6 kuu vanused, kellel lõpeb koduse lapse toetus või kes käisid siiani eralastehoius. Võimalusel arvestatakse lapsevanema eelistustega. Eelistatud kohasaajateks on ka suurperede lapsed, erivajadustega lapsed ja koolieelikud, kes ei ole alushariduses osalenud. Kui märgitud eelistustes pole kohti saadaval, tehakse pakkumine lapse elukohale lähimasse lasteaeda, kus on vabu kohti.  II etapis pakub programm MLA kohti kõikidel järjekorras olevatele lastele. III etapis pakutakse eralasteaedade hankekohti MLA järjekorras olevatele lastele. Hankekohad on Viimsi Vald ostnud sisse teenusena eralasteaedadelt (Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed, Tiki Triki ning lasteaed Väike Päike).  Kui lapsevanem ei saanud e-maili teavitust ja ARNO-s on taotluse staatus märgitud "menetlemisel", siis liigub laps automaatselt järgmise aasta komplekteerimisse. Eralasteaia või -hoiu kohakinnitus tuleb lasteasutuse poolt.
  • Lasteaeda vahetada soovijatel tuleb 1. märtsiks esitada digiallkirjastatud soov munitsipaallasteaia maja vahetuseks või hankekoha vahetuse soov lasteaiakohad@viimsivv.ee.
  • Kohatasu on Viimsi munitsipaallasteaedades (MLA) ja valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades ning -hoidudes 73 eurot kuus, millele lisandub toiduraha ja lisateenused.  Kui peres on kaks või rohkem alushariduses osalevat last, saab perekond taotleda teisele lapsele 50% kohatasu soodustust, kui mõlemad lapsevanemad on valda sisse kirjutatud. Viimsi vald pakub ka kohatasu ning toiduraha toetust vähekindlustatud peredele.

Viimsi vallas elavatel lastel on võimalik käia eralasteaias või eralapsehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes. Alates 1. septembrist 2022. aastal ostab Viimsi vald erasektorist toetuslepinguga eralasteaia ja eralastehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja eralastehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga - kohatasu lapsevanemale on 73 eurot või 145 eurot.

Alates 1.01.2024 moodustab kogumaksumus eralasteaiale 545 eurot, millest lapsevanem maksab 73 eurot või 145 eurot. Viimsi valla maksimaalne toetus eralasteasutusele on kuni 472 eurot kuus ja eralastehoiule kuni 396 eurot kuus lapse kohta. Viimsi vald toetab 260 euroga ka neid eralasteasutusi, kelle kohatasu lapsevanemale ei võrdu Viimsi valla  munitsipaallasteaia kohatasuga. Sellisel juhul sõltub lapsevanema kohatasu eralasteasutuse hinnakirjast.

  Eralasteaiad, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 73€/145€)    
  Eralasteaia nimi Koduleht   Kontakt e-mail
  Edu Valem www.lasteaed.eraharidus.ee   sekretar@eraharidus.ee
 

SA PMK eralasteaed Aiake

ww.aiake.edu.ee

  evep@vhk.ee
  Aserbaidžaani Eralasteaed Fidan  www.fidan.ee   info@fidan.ee
  Eralasteaed Lillelapsed www.lillelapsed.ee   info@lillelapsed.ee
  Eralasteaed Pääsupoeg www.paasupoeg.ee   paasupoeg@yahoo.com
  Juudi lasteaed AVIV www.aviv.ee    info@aviv.ee
  Kaarli Kooli lasteaed www.kaarlikool.ee   info@kaarlikool.ee 
  Kelvingi lasteaed www.kelvingilasteaed.ee   kelvingila@gmail.com
  Lasteaed "MA RAY" www.montessoricentre.eu   maraymtu@gmail.com
  Põnnipesa lasteaed www.pesa.ee   kristiina.sillaste@pesa.ee
  Püha Johannese Kooli lasteaiaosa "Jussike" www.pjk.ee   silja.maasing@pjk.ee
 

Rahvusvaheline Eralasteaed

www.kindergarten.ee    nataly@kindergarten.ee 
  Adelion Kids www.adelionkids.ee   kaja.saar@adelionkids.ee
  Tiki Triki www.tikitrikilasteaed.com/haabneeme   tikitrikiharju@gmail.com
  Meelespea Waldorflasteaed www.waldorflasteaed.ee   piret.kipper@waldorf.ee
  Väike Päike eralasteaed www.lasteklubi.ee   marju.saar@lasteklubi.ee
 

Ecoplanet lasteaed

www.ecolasteaed.ee/et/   info@ecolasteaed.ee
  OÜ Minilasteaed Lõvimeri www.lovimeri.eu   jana.kuusk@gmail.com
  Lasteaed Väike Pauline

vaikepauline.edu.ee/

 

vaikepauline@gmail.com

         
  Eralastehoiud, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 73€/145€)    
  Eralastehoiu nimi Koduleht   Kontakt e-mail
  "Karu Nuti" lastehoid www.nuti.ee   info@nuti.ee
  Eco Planet Lastehoid www.ecolastehoid.ee   info@ecolastehoid.ee
  Tinkivinki www.tinkivinki.ee   tatjana-tln@mail.ru
  Helde Puu lapsehoid www.facebook.com/HeldePuu   marittamust@hotmail.com
  Laste õue Loovuskeskuse lapsehoid www.lasteloovuskeskus.com    salmarmarjet7@gmail.com
  Open Mind Lapsehoid www.omlastehoid.ee   info@omlastehoid.ee
  Viimsi Miisu www.viimsimiisu.ee   viimsi.miisu@gmail.com
  Väike Päike Viimsi Lapsehoid  www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/viimsi-lastehoid/   siret.leinpuu@lasteklubi.ee
  Väikelaste Päevahoid Juntsu www.juntsu.ee   juntsu@juntsu.ee 
  Väikese hipi lapsehoid www.hoid.ee    gelly.schmidt@gmail.com
  Miki Minni lapsehoid www.minnilapsed.ee    kelly_kilk@hotmail.com
  Väike Päike Rahvusvaheline lastehoid www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/rahvusvaheline-lastehoid/   international@lasteklubi.ee
  Liisu Lastehoid www.liisulastehoid.ee   liis.loo@hotmail.com
  Tallinna Montessori Maja www.montessorimaja.ee   info@montessorimaja.ee
  Väike Päike Mustamäe lapsehoid www.lasteklubi.ee   kadri.riiner@lasteklubi.ee
  Merekaru lapsehoid     anastassiakivisaar@gmail.com
  Väike Päike Kesklinna lapsehoid www.lasteklubi.ee   janne.ojanurm@lasteklubi.ee
  Väike Päike Kalamaja lapsehoid www.lasteklubi.ee   sven.soomuste@lasteklubi.ee
 

Päevatera OÜ

    val.musatovas@gmail.com
  Põnni Mängumaa Lutheri Päevahoid www.ponnimangumaa.ee   tiina@ponnimangumaa.ee
  Tiki-Triki Haabneeme Hoiupesa www.tikitrikilasteaed.com/meist   merjepoom@gmail.com
  NOVA lastehoid https://www.facebook.com/nova.lastehoid   info.lastekeskus@gmail.com
  Angels Group lastehoid     Jelena_par@mail.ru
  Remory lastehoid    

 maia3695@gmail.com

  Mõmmipesa lastehoid www.mommipesa.eu   info@mommipesa.eu
  Eriline lapsepõlv https://erilinelastehoid.wixsite.com/erilinelastehoid   erilinelapsepolv@gmail.com
  Meie digilastehoid www.meielasteaed.ee   info@meielasteaed.ee
  Eralapsehoid Pajutibud     mitana.ou@gmail.com
  Murzi lapsehoid http://www.deti.ee    info@deti.ee
  LA-LA Lapsehoid www.laululinnu.eu    lalalapsed@gmail.com
  Bim-Bom lastehoid     olgabudolina@gmail.com
  Unicum lastehoid     lastehoid.unikum@gmail.com
  Maria Maja OÜ mariamaja.ee/   info@mariamaja.ee
  Väike Päike (Montessori) www.lasteklubi.ee/   viimsilasteaed@lasteklubi.ee
  Susapusa lastehoid susapusa.ee/   susapusalastehoid@gmail.com
  Miia Piia OÜ miialastehoid.ee/   miiapiiahoid@gmail.com
  Mängusõbrad Viimsi     ouabiline@gmail.com
  Eralasteaiad ja -hoiud, kes on liitunud valla  vabatahtliku toetusega (lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia kohatasust)
  Eralasteaia nimi Koduleht Kontakt e-mail
  Eralasteaed Aarete Saar www.tela.ee info@tela.ee
  Kalli-Kalli Lasteaed www.kalli.ee signe@kalli.ee
  Lasteaed Vurr www.lasteaed.reaal.ee ilona.taar@reaal.ee
  Tallinn International School OÜ www.ist.ee office@ist.ee
  Eralasteaed NABA/ NABA lastehoid www.naba.ee kristi@naba.ee
  Iseseisvad Mudilased   annika@nilson.ee

Lasteasutused, kes pakuvad Viimsi valla eelkooliealistele lastele eralasteaia või eralastehoiu teenust on oodatud meie koostööpartneriks. Palume Teil  Viimsi valla Iseteeninduses "Eralasteasutuste lepingute taotlused" alt valida sobiv koostöövorm ning taotlus esitada. 
 

1.    Kas ma saan eralasteaia/ lastehoiu toetust kui mu laps ei ole MLA järjekorras?
Jah, saate toetust.

2.    Kas lapse kohatasu selles eralasteaias/lastehoius, kus minu laps käib, on 73€/145€ kuus?
Saate kontrollida eralasteasutuste nimekirja, kes on liitunud Viimsi valla toetuslepinguga SIIT.

3.    Ma ei taha last veel MLA lasteaeda panna, aga soovin olla MLA järjekorras.
Laps võib käia eralasteaias/ lastehoius ja olla MLA järjekorras. Kui lapsele ei soovita kohta algavaks õppeaastaks (2024/25) palume lapsevanemal MLA kohataotluses olev õppeaasta edasi lükata. Juhised leiate SIIT.

4.    Kas eralasteaia/ lastehoiu toetuse saamiseks peavad olema mõlemad lapsevanemad Viimsi valda sisse kirjutatud?
Toetuse maksmise kuul peavad olema laps ja vähemalt 1 lapsevanem Viimsi valla elanikud.

5.    Kui ma loobun MLA pakutud kohast, kas ma kaotan eralasteaia/lastehoiu toetuse?
Ei, laps võib käia edasi eralasteaias/ lastehoius ja ei kaota Viimsi valla toetust.

6.    Minu laps saab kuu keskel 1a6-kuuseks. Kas ma saan poole kuu eest toetust?
Jah, kuu keskel 1a6k vasnuseks saav laps saab jooksva kuu eest toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise päevast alates.

7.    Kas ma pean ise ARNO süsteemi lisama lastehoiust saadud arve ja maksekorralduse?
Alates 1. aprillist 2021 ei pea lapsevanem enam ARNO süsteemi lisama 2021. a aprilli eest saadud arvet ja maksekorraldust. Märtsi eest saadud arve ja maksekorraldus tuleb Arno süsteemi lisada (Minu lapsed- “Eralastehoiu toetus”). Alates 1. aprillist maksab lapsevanem kohatasu otse lastehoiule (73€ või 145€, kui lastehoid, kus teie laps käib on liitunud valla toetuslepinguga). Ülejäänud osa arvest kompenseerib Viimsi vald otse lastehoiule.

8.    Minu eralasteaed/ lastehoid on valla vabatahtiku toetusega liitujate nimekirjas. Kui suur on sel juhul lapsevanema kohatasu?
Lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia/ lastehoiu hinnakirjast. Viimsi vald toetab vabatahtliku lepinguga liitunud eralasteaeda/ lastehoidu 260 euroga kuus lapse kohta. Lapsevanema kohatasu saab arvutada, kui lahutada hinnakirjajärgsest kohatasust 260€ (näiteks kohatasu on 500€-260€= lapsevanema osa 240 eurot).

9. Kas valla toetust saavad mõlemad eralasteaiad/ hoiud, kui minu laps liigub poole kuu pealt teise eralasteaeda/hoidu?
Valla toetuse saab vaid eralasteaed/hoid, kus Teie laps käis jooksva kuu esimese päeva seisuga.

10. Kui kiiresti kinnitatakse koht eralasteaias/hoius?
Soovitame enne eralasteaia/hoiu koha taotluse esitamist asutuse esindajale helistada ning uurida vabade kohtade olemasolu. Kui kohataotlus on rohkem kui paar päeva "Menetlemisel" või "Ootel" staatuses, soovitame samuti helistada eralasteasutuse juhatajale.

  • Lihtsamates küsimustes soovitame pöörduda juturobot Bürokrati poole. Bürokratiga suhtluse alustamiseks tuleb klõpsata lehe paremal allosas olevale rohelisele vedrukujulisele ikoonile ja sisestada oma küsimus(ed) tekstiväljale.
  • Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust kodulehelt või juturobotiga suheldes, võta ühendust alushariduse vanemspetsialist Polina Kossenkovaga, tel 602 8844, e-post polina.kossenkova@viimsivv.ee.
  • Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas.

BRONEERI KOHTUMINE