Projekteerimistingimuste avalikustamine

Projekteerimistingimuste andmine: Tammesalu tee 6, Halli tee 2, Käbi tee 7
29.05.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Pringi külas, Tammesalu tee 6 kinnistule projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks

2. Viimsi alevikus, Halli tee 2 kinnistule projekteerimistingimused ajutise viilhalli püstitamiseks

3. Pringi külas, Käbi tee 7 kinnistule projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Projekteerimistingimuste andmine: Metsaserva tee 3
12.04.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Muuga külas Metsaserva tee 3 kinnistule aiamaja püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Kraavihalli tee 22, Rannavälja tee 20, Linda tee 15, Rohuneeme tee 53a, Rannavälja põik 8, Mereranna tee, Viama tee L2
24.03.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Randvere külas Kraavihalli tee 22 kinnistule aiamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks

2. Pringi külas Rannavälja tee 20 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

3. Randvere külas Linda tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

4. Pringi külas Rohuneeme tee 53a kinnistule muuseumihoone püstitamiseks

5. Pringi külas Rannavälja põik 8 kinnistule abihoone püstitamiseks

6. Mereranna tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

7. Viama tee L2 sõidutee põhiprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Luhaääre tee 8
9.03.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

  1. Tammneeme küla, Luhaääre tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Suur-Ringtee 7, Mustasauna tee 2
17.02.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

2. Muuga küla, Mustasauna tee 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.

 

Projekteerimistingimuste andmine: Vaheaia tee 9, Mureli tee 17, Mereääre tee 10 
3.02.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Randvere küla, Vaheaia tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

2. Metsakasti küla, Mureli tee 17 kinnistule aiamaja laiendamiseks üle 33%.

3. Tammneeme küla, Mereääre tee 10 kinnistule abihoone püstitamiseks.

 

Projekteerimistingimuste andmine Viimsi alevikus Halli tee 4.
23.01.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi alevikus Halli tee 4 kinnistule kaarhalli püstitamiseks.
Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.