Viimsi Õpilasmaleva II vahetuse kohad on täitunud!

2023. aastal toimub kaks kümne tööpäevast malevavahetust: 26. juunist kuni 7. juulini ning 7. augustist kuni 18. augustini. Sel aastal toimub malevasse registreerimine kokku kahel korral malevavahetusepõhiselt ehk kõigepealt toimub registreerimine esimesse vahetusse ning seejärel teise. Palume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud. 

Malevasse kandideerimise tingimused:

  1. 13*-19-aastane noor peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik või käima Viimsi vallas üldhariduskoolis. 
  2. Noor peab läbima kõik ettenähtud kandideerimise etapid õigeaegaselt, sh
  • esitama avalduse Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluse saab esitada nii lapsevanem kui ka noor ise. Alaealise noore puhul saadab süsteem e-kirja taotluse allkirjastamiseks ka lapsevanemale.
  • esitama õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri)
  • registreerima ja osalema töövestlusel
  • registreerima ja osalema tööseadusandluse- ja ohutuse koolitusel.

Täpsem ajakava on leitav leheküljelt www.viimsinoortekeskus.ee/opilasmalev

malevNB! Kohtade täitumisel registreerimisvorm suletakse!

Viimsi Õpilasmalev 2023 pakub tööd 180 noorele kahes malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse.Õpilasmalevat korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse ning Viimsi valla asutuste ja ettevõtetega. 

Noortel on võimalik töötada heakorrarühmas koos rühmajuhiga. 15+ noortel on võimalik lisada oma eelistus, kas soovitakse töötada heakorrarühmas või ettevõttes. Eelistuse valimine ei garanteeri kohta heakorrarühmas või ettevõttes, kuid eelistust arvestatakse rühmade komplekteerimisel.
Lisaks 4-tunnistele tööpäevadele on noortel võimalik osaleda väljaspool tööaega ühistegevustes.

Juhime tähelepanu, et peale registreerimisavalduse esitamist toimub edasine malevateemaline suhtlus otse Viimsi Noortekeskuse ja malevlase vahel. 

* Noor peab olema 13-aastane õpilasmaleva vahetuse esimesel päeval.

Lisainfo:
malev@viimsinoortekeskus.ee