Viimsi õpilasmalev

image 43

Lisakandideerimine Viimsi Õpilasmalevasse algab 15. mai kell 16.15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU, kuhu on võimalik pääseda ligi nii Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Iseteeninduskeskkonna avalehe menüüs tuleb valida “Taotluste info”, kategooria “Lapsed, haridus- ja noorsootöö”, avaldus “Õpilasmalevasse kandideerimine”. Avaldusi malevasse saavad esitavada noored vanuses 13-17 või nende lapsevanem(ad)/eestkostja(d).“

2024. aastal toimub neli 5-päevast malevavahetust: 17. kuni 21. juuni, 1. kuni 5. juuli, 5. kuni 9. august ja 12. kuni 16. august. Avalduste esitamine malevasse algab 17. aprillil kell 16.15 Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Palume kindlasti läbi mõelda, kas malevavahetuse kuupäevad on osalejale sobilikud. 

Malevasse kandideerimise tingimused:

  1. 13*-17-aastane noor peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik või õppima Viimsi valla üldhariduskoolis.
  2. esitama avalduse koos kandideerimisdokumentidega (CV ja motivatsioonikiri) Viimsi valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluse saab esitada noor või lapsevanem/eestkostja, kuid alaealise noore puhul saadab süsteem e-kirja taotluse allkirjastamiseks ka lapsevanemale.
  • registreerima ja osalema töövestlusel
  • registreerima ja osalema tööseadusandluse- ja ohutuse koolitusel.

Täpsem ajakava on leitav leheküljelt www.viimsinoortekeskus.ee/opilasmalev

NB! Kohtade täitumisel registreerimisvorm suletakse!

Viimsi õpilasmalev 2024 pakub tööd 190 noorele neljas malevavahetuses. Maleva tegevused on suunatud 13–17-aastastele Viimsis elavatele või õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. 

Noortel on võimalik töötada heakorrarühmas koos rühmajuhiga. 15+ noortel on võimalik lisada oma eelistus, kas soovitakse töötada heakorrarühmas või asutuses/ettevõttes. Eelistuse valimine ei garanteeri kohta heakorrarühmas või asutuses/ettevõttes, kuid eelistust arvestatakse rühmade komplekteerimisel. Lisaks 4-tunnistele tööpäevadele on noortel võimalik osaleda väljaspool tööaega ühistegevustes.

Juhime tähelepanu, et peale avalduse ja kandideerimisdokumentide esitamist toimub edasine malevateemaline suhtlus otse Viimsi noortekeskuse ja malevlase vahel. 

* Noor peab olema 13-aastane õpilasmaleva vahetuse esimesel päeval.

Õpilasmalevat korraldab Viimsi noortekeskus koostöös Viimsi vallavalitsuse ning Viimsi valla asutuste ja ettevõtetega.

 

Lisainfo:
malev@viimsinoortekeskus.ee