Registreeri sünd

Tervitame avasüli väikest viimsilast ja soovime rõõmsat kooskasvamist!

REGISTREERI SÜND

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente kui need ei ole kantud rahvastikuregistrisse (nt vanemate välisriigi abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

SÜNNI REGISTREERIMISEL

  • Esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse rahvastikuregister.ee kaudu või esindaja kirjaliku avalduse alusel, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal.
  • Tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
  • Väljastatakse sünni tõend.
  • Perekonnaseisuasutus registreerib sünni kohe või hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

LISAINFO

KONTAKT

Katrin Jalast
rahvastikuregistri vanemspetsialist
602 8806
katrin.jalast@viimsivv.ee

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus. 

INFOKS

  • Traditsioonina toimub pidulik vastuvõtt uutele pisikestele vallakodanikele, kus antakse igale perele kingituseks valla vapiga hõbelusikas. Oma osalussoovist saab teada anda SIIN.