Avalikud arutelud

AUGUST 2021

 • 24.08.2021 algusega kell 15.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 1. korruse saalis Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021.
   
 • 23.08.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsusega nr 4. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 08.02–09.03.2021.
   
 • 11.08.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26.10–25.11.2020.

JUUNI 2021

 • 29.06.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 19. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 01.09–30.09.2020.
   
 • 28.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi alevikus Uustalu kinnistu õuealal (katastritunnus 89001:010:0548) Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 12.10–11.11.2020.
   
 • 21.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021.