Avalikud arutelud

JUULI 2023

 • 16.07.2024 kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) 2. korruse saalis Viimsi alevik, Uustalu katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 16.04.2024 otsusega nr 26. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05–25.06.2024.

MAI 2023

 • 13.05.2024 kell 15.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) saalis "Kevade" Miiduranna küla, Madise tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutuvustav avalik arutelu. Detailplaneering on teistkordselt vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2024 korraldusega nr 111. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.04 – 10.05.2024.
 • 13.05.2024 kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) saalis "Kevade" Leppneeme küla, Mihkli IV ja Keldri maaüksuste detailplaneeringu menetluse uuendamise avaliku väljapaneku tulemusi tutuvustav avalik arutelu Leppneeme Sadama tee 17 kinnistu osas. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.03.2024 otsusega nr 28. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.04–7.05.2024.

VEEBRUAR 2023

 • 12.02.2024 kell 16.30 – 17.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) 2. korruse saalis Püünsi küla, kinnistu Altsauna lauter ja mereala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 13.06.2023 otsusega nr 26. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.10–28.11.2023.

AUGUST 2023

 • 16.08.2023 kell 16:00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Viimsi alevik, Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 180. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.07–31.07.2023.

Avaliku arutelu järgselt septembris 2023 on detailplaneeringu materjale täpsustatud avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul tehtud ettepanekutest lähtuvalt. Täpsustatud dokumendid on järgmised:

- Detailplaneeringu seletuskiri seisuga september 2023

- Detailplaneeringu põhijoonis seisuga september 2023

- Detailplaneeringu lisa 1 Jalgpallihalli asukohavaliku analüüs

- Detailplaneeringu lisa 4 Liiklusmõju analüüs

VEEBRUAR 2023

 • 21.02.2023 kell 16:00-17:00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Laiaküla, kinnistute Lilleoru tee 4, Lilleoru tee 4a, Lilleoru tee 6, Lilleveere tee, osaliselt Lilleoru tee ja Orumetsa detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 9. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.02–19.02.2023.
 • 20.02.2023 kell 16:30-17:30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 04.01.2023 korraldusega nr 3. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.02–19.02.2023.
 • 20.02.2023 kell 16:00-16:30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Tammneeme küla, kinnistu Mereääre tee 5 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.01.2023 korraldusega nr 10. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 6.02–19.02.2023.
 • 09.02.2023 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Viimsi aleviku, kinnistute Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega nr 437. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 23.01–05.02.2023.

JAANUAR 2023

 • 12.01.2023 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 21.09.2022 korraldusega nr 376. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.10-7.11.2022 ning täiendav avalik väljapanek toimus 22.12-04.01.2023.

MAI 2022

 • 23.05.2022 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 1. korruse „Kevade“ rühmaruumis Pärnamäe küla, Linnase tee 28 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2022 korraldusega nr 21. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.02–14.03.2022.

VEEBRUAR 2022

 • 14.02.2022 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 531. DP avalik väljapanek toimus 6.12–20.12.2021.

JAANUAR 2022

 • 31.01.2022 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Miiduranna küla, Madise tee 3 // Madise tee kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.08.2021 korraldusega nr 366. DP avalik väljapanek toimus 11.10–25.10.2021.

NOVEMBER 2021

 • 08.11.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsusega nr 13. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 13.09–12.10.2021.

SEPTEMBER 2021

 • 22.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja 8 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 15. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26.04–25.05.2021.
   
 • 20.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, kinnistu Niine detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 187. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.06–21.06.2021.
   
 • 15.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 188. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.06–21.06.2021.

AUGUST 2021

 • 24.08.2021 algusega kell 15.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 1. korruse saalis (vajadusel terrassil/õueruumis) Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste teine avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste esimene avalik arutelu toimus 21.06.2021. 
   
 • 23.08.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis (vajadusel terrassil/õueruumis) Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsusega nr 4. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 08.02–09.03.2021.
   
 • 11.08.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26.10–25.11.2020.

JUUNI 2021

 • 29.06.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 19. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 01.09–30.09.2020.
   
 • 28.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi alevikus Uustalu kinnistu õuealal (katastritunnus 89001:010:0548) Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 12.10–11.11.2020.
   
 • 21.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021.