Avalikud arutelud

SEPTEMBER 2021

 • 22.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja 8 detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 15. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26.04–25.05.2021.
   
 • 20.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, kinnistu Niine detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 187. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.06–21.06.2021.
   
 • 15.09.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 188. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07.06–21.06.2021.

AUGUST 2021

 • 24.08.2021 algusega kell 15.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 1. korruse saalis (vajadusel terrassil/õueruumis) Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste teine avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste esimene avalik arutelu toimus 21.06.2021. 
   
 • 23.08.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) 2. korruse saalis (vajadusel terrassil/õueruumis) Haabneeme alevik, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 otsusega nr 4. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 08.02–09.03.2021.
   
 • 11.08.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 99. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 26.10–25.11.2020.

JUUNI 2021

 • 29.06.2021 algusega kell 16.00 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Randvere küla, kinnistu Tammneeme objekt ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 19. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 01.09–30.09.2020.
   
 • 28.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi alevikus Uustalu kinnistu õuealal (katastritunnus 89001:010:0548) Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 12.10–11.11.2020.
   
 • 21.06.2021 algusega kell 16.30 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) terrassil/õueruumis Viimsi alevik, kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.2021.