Viimsi Teataja

Foto: Jane Saks

Viimsi Teataja kõiki artikleid saab lugeda ka digitaalselt nii lehitsetavas versioonis keskkonnas Issuu kui ka www.viimsiteataja.ee portaalis.

Viimsi Teataja on Viimsi valla infoleht. Väljaanne ilmub üldjuhul kaks korda kuus reedesel päeval, erandiks on juuli ja august. Viimsi Teataja on 16-, 20- või 24-leheküljeline. Lehe tiraaž on 10 860 eksemplari. Infoleht jõuab vallaelanike postkastidesse, suurematesse kaubanduskeskustesse, Rannarahva muuseumi, Eesti Sõjamuuseumi, valla territooriumil asuvatesse kohvikutesse ning paljudesse teistesse kohtadesse. Viimsi Teataja on vallaelanikele tasuta.

Viimsi Teataja eesmärk on olla parim vallaleht Eestis, pakkudes kohalikele elanikele ja üldsusele informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest, olulisest infost, volikogu ja vallavalitsuse otsustest ja toetustest. Lehes avalikustatakse ka detailplaneeringuid, kohalike elanike ja ettevõtete kuulutusi, vahendatakse kogukonna ja partnerorganisatsioonide teavet ning portreteeritakse kohalikke persoone. 

Viimsi Teataja väljaandmise põhimõtted valimiseelsel perioodil