Välireklaami paigaldamine

LOA TAOTLEMINE

Välireklaami paigaldamiseks Viimsi vallas on vajalik taotleda reklaamiluba. Reklaamiloa taotlemiseks tuleb esitada avaldus SIIN. Samas avalduses on ühtlasi võimalik taotleda reklaamimaksu soodustust, kui selleks on alust reklaamimääruse § 7 lõike 1 kohaselt. Teatud välireklaame reklaamimaksuga üldse ei maksustata, kuid kui tegemist on siiski reklaamiga (eksponeeritaval teabel on reklaami tunnused), siis avaldus reklaami paigaldamiseks tuleb sellegipoolest esitada.

LOA VÄLJASTAMINE

Avaldust reklaami paigaldamiseks menetleb ning loa väljastab ehitus- ja kommunaalosakond kuni 10 tööpäeva jooksul. Praktikas üldjuhul väljastatakse luba siiski 1-3 päevaga, kui taotlus on korrektselt täidetud. Avalduse menetlemisaeg on pikem, kui reklaamile taotletakse soodustust. Reklaamiluba saadetakse taotlejale e-postiga. Alles siis, kui reklaamiluba on väljastatud, tohib reklaami paigaldada vastavalt selles esitatud tingimustele.

DEKLARATSIOON JA TASUMINE

Tasuda saab pärast loa väljastamist. Vastavalt taotlusel olevatele ja loa andmetele genereerib infosüsteem deklaratsiooni automaatselt. Hetkel on süsteemi valikus ühes osas tasumine, kvartali kaupa tasumine ja kuu kaupa tasumine – vastavalt sellele loob süsteem nii palju arvu deklaratsioone. Tasuda saab otse pangalingiga või ülekandega valla arveldusarvele märkides selgituses deklaratsiooni numbri(d), mida süsteem annab ja mille kohta tasutakse. Ülekandega tasumisel on soovitav saata maksekorralduse koopia aadressile kommunaal@viimsivv.ee.

Juhul, kui olete reklaamimaksu ära tasunud, aga selgub, et reklaam võetakse varem maha, on õigus enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab koheselt teavitama valla ehitus- ja kommunaalosakonda ja esitama esimesel võimalusel reklaamimaksu tagastusnõude (lae alla reklaamimaksu tagastusnõude taotlus).

KONTAKT

Allar Lehtsalu
haljastus-  ja  heakorrateenistuse juhataja
602 8808
allar.lehtsalu@viimsivv.ee

LISAINFO