Välireklaami paigaldamine

LOA TAOTLEMINE

Välireklaami paigaldamiseks Viimsi vallas on vajalik taotleda reklaamiluba. Reklaamiloa taotlemiseks tuleb esitada avaldus SIIN. Samas avalduses on ühtlasi võimalik taotleda reklaamimaksu soodustust, kui selleks on alust reklaamimääruse § 7 lõike 1 kohaselt. Teatud välireklaame reklaamimaksuga üldse ei maksustata, kuid kui tegemist on siiski reklaamiga (eksponeeritaval teabel on reklaami tunnused), siis avaldus reklaami paigaldamiseks tuleb sellegipoolest esitada.

LOA VÄLJASTAMINE

Avaldust reklaami paigaldamiseks menetleb ning loa väljastab ehitus- ja kommunaalosakond kuni 10 tööpäeva jooksul. Praktikas üldjuhul väljastatakse luba siiski 1-3 päevaga, kui taotlus on korrektselt täidetud. Avalduse menetlemisaeg on pikem, kui reklaamile taotletakse soodustust. Reklaamiluba saadetakse taotlejale e-postiga. Alles siis, kui reklaamiluba on väljastatud, tohib reklaami paigaldada vastavalt selles esitatud tingimustele.

DEKLARATSIOON JA TASUMINE

Koheselt pärast reklaami paigaldamist, peab loa taotlenud isik esitama reklaamimaksu deklaratsiooni vormi
(lae alla reklaamimaksu deklaratsiooni vorm).

Juhendi deklaratsiooni vormi täitmise kohta leiate SIIT

Ametnik vaatab esimesel võimalusel esitatud deklaratsiooni üle. Kui selles vigu, ebatäpsusi või puudusi ei esine, registreerib ametnik deklaratsiooni ja annab kinnitava e-kirja teel teada deklaratsiooni registreerimisel saadud numbri. Pärast seda tuleb tasuda reklaamimaks deklaratsioonil osutatud vallavalitsuse pangakontole ning makse selgituses palume märkida deklaratsiooni number. Juhul, kui olete reklaamimaksu ära tasunud, aga selgub, et reklaam võetakse varem maha, on õigus enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab koheselt teavitama valla ehitus- ja kommunaalosakonda ja esitama esimesel võimalusel reklaamimaksu tagastusnõude (lae alla reklaamimaksu tagastusnõude taotlus) (reklaamimäärus § 13).

KONTAKT

Maarja Kudrjavtseva
Ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist
Telefon: 602 8818
E-post: maarja@viimsivv.ee

LISAINFO