Täiskasvanud isikute eestkoste

Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viimsi valla elanikele eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks avalduste edastamine kohtule.
Riigilõiv 10 €.

VAJALIKUD SAMMUD JA DOKUMENDID

Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald ja täita vabas vormis avaldus, millele lisada:

  • eestkostet vajava isiku ID kaardi koopia
  • eestkostja ID kaardi koopia
  • võimalusel arstlik dokument tervisliku seisundi kirjeldusega

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist esitab dokumendid kohtule.

KONTAKT

Margit Stern
sotsiaaltöö spetsialist
602 8857 
margit.stern@viimsivv.ee

LISAINFO