Heakord ja haljastus

AVALIKU ALA KORRASTAMINE JA HOOLDUS

Põhilisi välitöid teostab välitööde brigaad, kelle ülesannete hulka kuulub avalike prügikastide (kokku 300 tk) ja koerte väljaheidete kastide (kokku 20 tk) tühjendamine sagedusega minimaalselt kolm korda nädalas; avalike parkide, haljakute, mänguväljakute ja ranna koristamine; pakendikonteinerite ümbruse koristus; pinkide ja prügikastide pesu ja korrashoid; haljakute, mänguväljakute ja parkide avalike alade niitmine (kokku 100 tk; juhul kui niitmistööd pole tellitud sisse), okste ja võsa eemaldamise tööd.

Teavita heakorraprobleemist (näiteks prügihunnik metsa all, ohtlik puu, nõuetele mittevastav tee, lahtine kaev, tänavavalgustus ei põle vm):

Heakorraalaseid rikkumisi menetleb järelevalve osakond, sh niitmata ja jäätmetega risustatud alad, romusõidukid, valesti parkimine jm.

Haljastusplaane, haljakute kujundamist, hooldustööde korraldamist (lilleistikute, amplite, puude ja põõsaste istutustöid, kastmist, hooldamist) teostab Viimsi valla haljastus- ja heakorrateenistuse juhataja . Ohtlike puude eemaldamist, noorenduslõikust, kändude freesimist Viimsi valla avalikelt aladelt teostab Greening OÜ.

KONTAKTID

Kristjan Järv
heakorra vanemspetsialist
602 8853
kristjan.jarv@viimsivv.ee

Allar Lehtsalu
haljastus- ja heakorrateenistuse juhataja
602 8808
allar.lehtsalu@viimsivv.ee