Lasteaiatasud

Kohatasu on Viimsi munitsipaallasteaedades (MLA) ja valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades ning -hoidudes sõltub rahvastikuregistri andmetest, millele lisandub toiduraha ja lisateenused. Leiad nimekirja lepinguga eralasteasutustest ja rohkem infot siit.

Lasteaias käiva lapse vanemad, üksikvanem, hooldaja või eestkostja peab lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks end 1. jaanuari seisuga registreerima Viimsi valla elanikuks ja olema rahvastikuregistri andmetel valla elanik kogu lapse lasteaias käimise perioodil. Sellisel juhul on ühe lapse lasteaia kohatasu 73 eurot. Kehtima jääb ka seni kasutusel olnud teise ja kolmanda lapse kohatasu soodustus. Suurperedele, kes on rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikud, on alates 1. jaanuarist 2024 kehtestatud 50% suurune soodustus iga lasteaias käiva lapse kohta. Peredel, kus ainult üks lapsevanem on end valla elanikuks registreerinud, on lasteaia kohatasu 145 eurot kuus ning neile ei kehti kohatasu soodustus teisele ega kolmandale lapsele.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutusi toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS. Toiduraha lisatakse koos kohatasuga igakuisele arvele.

Kui peres on kaks või kolm alushariduses osalevat last ning lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on lasteaiatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, siis on teise ja kolmanda lapse lasteaiatasu suurus 36,50 eurot. Soodustust arvutab ARNO infosüsteem automaatselt. 

Suurpere lapse lasteaiatasu suurus moodustab 36,50 eurot ühes kuus iga lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.

Viimsi vallavalitsus pakub ka kohatasu ning toiduraha toetust vähekindlustatud peredele. 

SOOVIN LASTEAIAKOHATASU SOODUSTUST

SOOVIN KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

LISAINFO

 
 
 • Laste ja mõlema lapsevanema, üksikvanema, lepingulise hooldaja või eestkostja elukoht on 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald.
 • Kui soodustust saav laps (ehk noorim laps) käib eralasteaias või eralastehoius, rakendub kohatasu soodustus selles eralasteasutuses (asutus esitab 50% soodsama kohatasuga arve).

SOOVIN LASTEAIAKOHATASU SOODUSTUST

 • Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Avalduse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka haridusasutuse töötaja või sotsiaaltöötaja.
 • Taotleda saavad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta 375 eurot. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

Toetuse määramine eeldab sissetulekute ning väljaminekute analüüsi, seepärast tuleb koos taotlusega esitada:

 • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.
 • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.
 • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.
 • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.

SOOVIN KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

 

LISAINFO

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

  • Lihtsamates küsimustes soovitame pöörduda Bürokrati juturoboti poole. Bürokratiga suhtluse alustamiseks tuleb klõpsata lehe paremal allosas olevale rohelisele vedrukujulisele ikoonile ja sisestada oma küsimus(ed) tekstiväljale.
  • Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust kodulehelt või juturobotiga suheldes, võta ühendust alushariduse vanemspetsialist Polina Kossenkovaga, tel 602 8844, e-post polina.kossenkova@viimsivv.ee.
  • Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas.

  BRONEERI KOHTUMINE