Lasteaiatasud

Kohatasu on Viimsi munitsipaallasteaedades (MLA) ja valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades ning -hoidudes 73 eurot kuus, millele lisandub toiduraha ja lisateenused. Leiad nimekirja lepinguga eralasteasutustest ja rohkem infot siit.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutusi toitlustab Baltic Restaurants Estonia AS. Toiduraha lisatakse koos kohatasuga igakuisele arvele.

Kui peres on kaks või rohkem alushariduses osalevat last, saad taotleda teisele lapsele 50% lasteaia kohatasu soodustust, kui mõlemad lapsevanemad on valda sisse kirjutatud, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga. Viimsi vallavalitsus pakub ka kohatasu ning toiduraha toetust vähekindlustatud peredele.

SOOVIN LASTEAIAKOHATASU SOODUSTUST

SOOVIN KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

LISAINFO

 

 

 • Soodustuse saamise tingimuseks on perest vähemalt kahe lapse üheaegne käimine kas munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi kooli lasteaed) või mõnes Viimsi vallavalitsusega hankelepingu või valla toetuslepingu sõlminud eralasteaias või eralapsehoius.

 • Laste ja mõlema lapsevanema, üksikvanema, lepingulise hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, neist vähemalt ühe vanema elukoht on Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.
 • Toetus hakkab kehtima sellest kuust, mil lapsevanem on esitanud taotluse haridusteenuste infosüsteemis ARNO.
 • Kui soodustust saav laps (ehk noorim laps) käib eralasteaias või eralastehoius, rakendub kohatasu soodustus selles eralasteasutuses (asutus esitab 50% soodsama kohatasuga arve).

SOOVIN LASTEAIAKOHATASU SOODUSTUST

 • Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud. Avalduse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka haridusasutuse töötaja või sotsiaaltöötaja.
 • Taotleda saavad Viimsi valla vähekindlustatud isikud/pered, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäära. Piirmäär pere esimese liikme kohta on 500 eurot ja iga järgmise pereliikme kohta 375 eurot. Toetuse maksimaalse suuruse otsustab Vallavalitsus. 

Toetuse määramine eeldab sissetulekute ning väljaminekute analüüsi, seepärast tuleb koos taotlusega esitada:

 • Taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed.
 • Andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara kohta.
 • Hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.
 • Vajadusel muud täiendavad dokumendid.

SOOVIN KOHATASU JA TOIDURAHA TOETUST

 

LISAINFO

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

  • Lihtsamates küsimustes soovitame pöörduda Bürokrati juturoboti poole. Bürokratiga suhtluse alustamiseks tuleb klõpsata lehe paremal allosas olevale sinisele vedrukujulisele ikoonile ja sisestada oma küsimus(ed) tekstiväljale. Virtuaalassistent on leheküljel nähtav tööpäeviti kell 8-16.
  • Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust kodulehelt või juturobotiga suheldes, võta ühendust alushariduse vanemspetsialist Polina Kossenkovaga, tel 602 8844, e-post polina.kossenkova@viimsivv.ee.
  • Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas.

  BRONEERI KOHTUMINE