Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED III

Alanud on LED III projekti ehitustööd.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas 2020. aasta märtsis järjekordse Viimsi Vallavalitsuse projekti tänavavalgustuse renoveerimiseks. Sellega algas tänavavalgustuse uuendamise kolmas etapp – LED III.

Ehitustööd algasid septembris ja lõppevad 2022. aasta mais. Töid teostab OÜ Corle. Esmalt vahetatakse välja kaablid, mastid ja valgustid. Taastustööd teostatakse enamjaolt järgmise aasta kevadel.

LED projekt

TÄPSEM INFO

Viimsi Vallavalitsuse esindaja, Taavi Valgmäe, telefon: 60 28 842, 

LED III projektijuht Energex Energy Experts OÜ, Rander Süld, telefon: 5389 2468

Ehitaja OÜ Corle projektijuht, Karl-Markus Pruul, telefon: 5306 7826

Omanikujärelevalve Esprii OÜ, Mikk Mutso, telefon: 502 6788

Uusi valgusteid paigaldatakse Viimsi alevikus, Haabneeme alevikus, Pringi külas, Püünsi külas, Metsakasti külas ja Randvere külas. Kokku renoveeritakse 474 valgustuspunkti. Kõik uued valgustid liidetakse nutika juhtimissüsteemiga, mis juurutati esimese tänavavalgustuse renoveerimise etapi raames. Projekti tulemusena väheneb Viimsi valla elektrienergia tarbimine 158 MWh võrra aastas, millega kaasneb aastane süsihappegaasi emissiooni vähenemine 172 tonni võrra.

skeem

LED III projekti taotluse käigus on kavandatud vahetada 474 valgustit. Ilmselt see number kasvab, kuna projekteerimise käigus lisandub uusi valgusteid.

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

pilt