Taotlus sõidusoodustuse saamiseks

Vastavalt Viimsi vallavalitsuse määruse „Viimsi ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ § 5 lõike 1 punktidele 2 ja 10 on tasuta sõidu õigus Viimsi valla haldusterritooriumil sõitvatel Viimsi siseliinidel ja maakonnaliinidel sõltumata registreeritud elukohast muuhulgas:

  • alla 20-aastasel puudega isiku saatjal
  • keskmise, sügava või raske puudega 20-aastasel ja vanemal isikul ning sügava või raske puudega isiku saatjal

Sõidusoodustuse vormistamiseks Viimsi vallas peab isik esitama taotluse  ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonda. Juhul, kui taotlust koos soodustuse aluseks olevate dokumendikoopiatega (töövõimekaart vm) ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, tuleb dokumendid toimetada vallamajja käsikirjaliselt allkirjastatuna.

* Lahtris „lisateave soodustuse taotlemise juurde“ palume märkida ühiskaardi number ja märkida sõnadega juurde, et tegemist ühiskaardi numbriga.
Soodustus seotakse isikustatud ühiskaardiga ning kehtib selle valideerimisel. Kaasas palume kanda ka isikut tõendavat dokumenti.

LAE ALLA TAOTLUS

Lisainfo valla ühistranspordi kohta leiab SIIT ja sõidugraafikute kohta SIIT.

KONTAKT

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja
602 8835
imre.saar@viimsivv.ee