Pakendid

MIKS PAKENDIJÄÄTMEID SORTEERIDA

  • Pakendite tagastamine vastavasse konteinerisse, kauplusesse või tellides pakendikoti teenusena on TASUTA.
  • Sorteerides pakendijäätmeid olmejäätmetest eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus.
  • Eraldi kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.
  • Paljude joogipakendite eest olete joogi ostmisel tasunud tagatisraha ehk panti (10 senti). Selle saab tagasi, kui viite pudelid või purgid kauplusse.

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.

Pakendijäätmete sorteerimise juhendi leiad SIIT 


Tagatisrahata pakendite ja pakendijäätmete kogumispunktide asukohti Viimsi vallas vaata SIIT. Selleks vali vasakpoolsest menüüst "Taristu" ning seejärel "Pakendikonteinerid ja jäätmejaamad"


Reeglina on kogumispunktis eraldi konteinerid paberile ja papppakendile (sinise märgistusega konteiner), segapakendile (kollase märgistusega konteiner) ning klaaspakendile (rohelise märgistusega konteiner). Juhul kui klaaspakendeid ei saa eraldi ära anda, siis võib need panna segapakendikonteinerisse.

Ettevõtted, kes tegelevad tootmisega ning kauba pakendamisega on enda pakendijäätmete kogumise kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonidele. Eestis tegeleb pakendijäätmete kogumisega:

1. MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

Aadress: Mustamäe tee 24, 10 621 Tallinn
Telefon: 640 3240
E-post: eto@eto.ee
Kodulehekülg

2. OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)

Aadress: Vana-Narva mnt 26, 74114 Maardu
Telefon: 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
Kodulehekülg

3. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Telefon: 5300 0011
E-post: teenindusinfo@tvo.ee
Kodulehekülg

TEKKEKOHAL KOGUMINE

Viimsi vallas on võimalik tellida mugavus teenusena tekkekohal liigiti kogumise teenus ja seda on võimalik teha tasuta, siiski lisateenuste puhul võivad rakenduda täiendavad tasud. 

Pakendikott on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest. Pakendikoti teenus on mõeldud eramaja klientidele. Pakendikotti sobivad tühjad plastist, klaasist, kartongist ja metallist pakendid, mis pakendikoti täitumisel asetatakse kindlal päeval nähtavale kohale (näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale) ning kui kogumisauto pakendikoti ära viib, jäetakse pakendikoti asemele uus tühi kollane kilekott uute pakendijäätmete kogumiseks.

Korteriühistud saavad tellida pakendite kogumiseks ja äraandmiseks tasuta pakendikonteineri teenuse. 
KÜ-l on võimalik kasutada isiklikku pakendikonteinerit kui see vastab jäätmekäitleja tingimustele. Konteineri standard EVS-EN 840-1-2012 tähendab kaanega varustatud 80-, 140-, 240-, 370-, 600- või 800-liitriseid kogumismahuteid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeveokitesse. Muud kogumisvahendid loetakse ebastandardseteks ja need ei sobi. Mõistlik on isikliku kogumisvahendi kasutamisel konteineritüüp teenusepakkujaga täpsustada, saates foto.

ETO

TVO 

EPR

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee