Puudega isiku transporditoetus

Transporditoetust võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel, toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires. 

Toetuse suurus on 65 € kuus.  

TAOTLE PUUDEGA ISIKU TRANSPORDITOETUST

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
sotsiaaltöö vanemspetsialist (täiskasvanud)
margit.stern@viimsivv.ee 
602 8857 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Liisa Lents
sotsiaaltöö vanemspetsialist (lapsed)
602 8815
liisa.lents@viimsivv.ee 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00