Sünnitoetus

Palju õnne lapse sünni puhul! 2024. aastal on valla makstava sünnitoetuse suuruseks 350 €. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele. Taotlus tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast lapse sündi.

SÜNNITOETUSE TAOTLUS

VIIMSI VALD MAKSAB SÜNNITOETUST TAOTLUSE ALUSEL JUHUL, KUI

  • lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on lapse sünnile eelnevalt vähemalt üks aasta olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik(ud).
  • laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

LAPSE LAPSENDANUD ISIKULE MAKSTAKSE SÜNNITOETUST JÄRGMISTEL TINGIMUSTEL

  • Laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud

  • Lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele 

Sünnitoetuse taotluse esitanud pere lapsele kingitakse valla vapiga hõbelusikas, mis antakse üle uute vallakodanike pidulikul vastuvõtul. Kutse vastuvõtule saadetakse sünnitoetuse taotluses märgitud aadressile. 

LISAINFO

KONTAKT

Signe Teigar
sotsiaalregistri vanemspetsialist
signe.teigar@viimsivv.ee
602 8792

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00