Riigilõivud

  • Riigilõiv tasutakse vastava taotluse esitamisel Viimsi Vallavalitsuse kontodele Swedbank a/a EE182200221010936477 
  • Maksekorraldusele märkida toimingu nimetus ja ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute korral ka ehitise aadress.
  • Riigilõivu suurused kohaliku omavalitsuse valitsemisala toimingutele on sätestatud riigilõivuseaduse peatükis 16, vaata SIIT.