Tähtpäeva toetus eakatele

Tähtpäevatoetust makstakse elanikeregistri järgselt Viimsi valla eakatele 70, 75, 80 ja 85 eluaasta täitumisel sünnipäevakuu jooksul ning 90 aastastele ja vanematele isikutele igal sünnipäeval. Tähtpäevatoetust makstakse ka Viimsi valla elanikele kuld- või briljantpulmadeks.

70, 75, 80 ja 85 aastastele juubilaridele saadetakse Vallavalitsuse poolt koju õnnitluskaart rahvastikuregistris registreeritud aadressil.

Toetus kantakse toetuse saaja poolt vallavalitsusele edastatud pangakontole, juhul kui Te ei ole kontonumbrit edastanud, siis on võimalus seda teha allolevatel kontaktidel. 90 ja vanematele isikutele viiakse toetus Vallavalitsuse poolt koju.

Aastal 2021 on toetuse suuruseks juubeli, sünnipäeva, kuld- või briljantpulmade puhul 50 €.

Sünnipäevatoetus 100-aastasetle ja vanematele eakatele on 100 €.

Toetuse suurused kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

VAJALIKUD SAMMUD

  • Tähtpäevatoetust makstakse vastavalt Eesti Rahvastikuregistri andmetele. Nimekirjad koostab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist vastavalt registriandmetele.
  • Külaskäik 90-aastaste või vanemate sünnipäevalistega lepitakse eelnevalt eaka ja/või eaka lähedastega kokku. Kokkulepete tegemiseks võtab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist ise ühendust.
  • Kuld- või briljantpulmade korral tuleb toetuse saamiseks esitada Vallavalitsusele vabas vormis taotlus, millele on lisatud abielutunnistuse koopia.

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Tõnu Troon
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Telefon602 8867 
E-post: tonu.troon@viimsivv.ee

LISAINFO