Palgaandmed

Viimsi valla ametiasutuste palgajuhend

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse veebilehel.