Tähtsamad telefoninumbrid

Teavita probleemist www.anna-teada.ee

Vallamaja infotelefon (tööaegadel)

602 8800

Teemeistri infotelefon (24h) 5301 5855

Teevalgustus rikked (24h)

659 8970

Kiirabi, pääste, politsei

112

Mürgistusteabekeskuse infoliin 
Koduleht
16662

G4S patrullteenistus

1911

Ohvriabi kriisitelefon

116 006

Lähisuhtevägivald- teavitus ja nõustamine 

Maarika Pähklemäe juriidiline nõustamine 
Ene Lill tervisenõustamine 
Hoolimine.ee 
517 6390 
513 1202 

Imatra Elekter rikketelefon (24h)

715 0188

Eesti Energia AS rikketelefon (24 h) (Prangli, Muuga ja Laiaküla võrguettevõte)

1343

Adven Eesti AS (24 h) 
(kaugkütte katkestused ja info) 

511 7293

Viimsi valla konstaablijaoskond
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald 74001
Piirkonnapolitseiniku, noorsoopolitseiniku ja piirkonnavanema vastuvõtt toimub vastavalt kokkuleppele politseiametnikuga

Noorsoopolitseinik
Eret Elen Viidakas

602 8855
5885 5940 
eret-elen.viidakas@politsei.ee 

Piirkonnapolitseinik 
Maria Bulak

602 8864 
5780 8682
maria.bulak@politsei.ee 

Harjumaa turismiinfo

603 3097

AS Fertilitas
Aadress: Haabneeme alevik, Kaluri tee 5A 
Kodulehekülg

605 9600 
605 9601 
605 9023 

Postkontor
Aadress: Paadi tee 3 Äritares
Avatud: E-R 10.00-19.00 ja L 10.00-15.00 
Kodulehekülg

600 0404

AS Viimsi Vesi
Aadress: Viimsi alevik, Nelgi tee 1
Avatud: E-N 8.30 – 16.00; R 8.30 –14.00; vaheaeg 12.00 – 13.00 
Kodulehekülg

606 6848 

Viimsi Huvikeskus
Aadress: Viimsi alevik, Nelgi tee 1
Kodulehekülg

602 8838 
viimsi@huvikeskus.ee

Viimsi noortekeskus
Facebook: Viimsi Noortekeskus 
Aadress: Randvere tee 9, Haabneeme, 74001, Viimsi vald, Harju maakond 

5343 1166
viimsi@viimsinoortekeskus.ee 

Randvere noortekeskus 
FacebookRandvere Noortekeskus 
Aadress: Kibuvitsa tee 1, Randvere, 74016 Harju maakond
5689 3974 
randvere@viimsinoortekeskus.ee  
Püünsi noortekeskus
Facebook: Püünsi Noortekeskus
Aadress: Kooli tee 33, Püünsi, 74013, Viimsi vald, Harju maakond

5682 5557 
pyynsi@viimsinoortekeskus.ee 

Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ)
Aadress: Kesk tee 1, II korrus, Haabneeme
Avatud: E-K 10.00 – 14.00; N 10.00 – 12.00

682 5639 
viimsiseeniorid@gmail.com

Viimsi Päevakeskus MTÜ
Aadress: Kesk tee 1, Haabneeme
Avatud: E - N 10.00 - 17.00; R 10.00 - 14.00  
Kodulehekülg

606 4080
511 4557 
paevakeskus@rannapere.ee 

Viimsi Kool
Aadress: Haabneeme alevik, Randvere tee 8 
Kodulehekülg

602 8900 
kool@viimsi.edu.ee 

Püünsi Kool
Aadress: Kooli tee 33, Püünsi küla 74013, Viimsi vald, Harjumaa
Kodulehekülg

5698 3133 
pyynsi@pyynsi.edu.ee

MLA Viimsi Lasteaiad
Aadress: Haabneeme alevik, Randvere tee 18
Kodulehekülg

608 0162 
mare@viimsilasteaiad.ee 

Viimsi Raamatukogu
Aadress: Haabneeme alevik, Kesk tee 1
Kodulehekülg

650 6936 
5688 2673 
raamatukogu@viimsiraamatukogu.e

Prangli Raamatukogu
Aadress: Kelnase küla, Prangli saar 74006,
Viimsi vald, Harju maakond - Raamatukogu asub Prangli Rahvamaja II korrusel 
Kodulehekülg

654 0911 
prangliraamatukogu@viimsiraamatukogu.ee 

Muusikakool
Aadress: Rohuneeme tee 38, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 
Kodulehekülg

606 6939
5629 1150 
kool@viimsimuusika.ee 

Kunstikool
Aadress: Madise tee 2, Miiduranna Viimsi vald, Harjumaa 74015
Avatud: E-R 13.00-19.00 
Kodulehekülg

 606 6913 
kool@viimsiart.edu.ee 

SA Rannarahva Muuseum
Aadress: Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald, 74011 Harjumaa
Kodulehekülg

606 6941 
info@rannarahvamuuseum.ee 
 

Viimsi Vabaõhumuuseum
Aadress: Muuseumi tee 1, Pringi küla, Viimsi vald, 74011
Kodulehekülg

606 6952 
info@rannarahvamuuseum.ee 
 

Prangli Rahvamaja
Aadress: Prangli saar, Viimsi vald, Harjumaa
Facebook

5694 4238
5563 9193 
pranglirahvamaja@gmail.com 

Prangli Põhikool 
Kodulehekülg

654 0926 

Prangli Velskirpunkt

654 0927

Prangli kauplus 
Facebook

5809 0782 

Prangli postkontor

 661 6616 

Prangli sadam 
Kodulehekülg

654 0942 

Viimsi vabatahtlik merepäästeühing

5557 1616