Elekter, küte, gaas

ELEKTRIVARUSTUS

Imatra Elekter AS  
Kodulehekülg:  www.imatraelekter.ee 
E-post: info@imatraelekter.ee 
Klienditelefon: 606 1840 
Rikketelefon: 606 1850 
Automaatvastaja (24h):  606 1841 
Elektrilevi OÜ  
Kodulehekülg: www.elektrilevi.ee
E-post: info@elektrilevi.e
Klienditelefon: 777 1545
Rikketelefon: 1343
Klienditeenindus:

E–R 8.00–18.00

KÜTE

Kaugküttepiirkonnas asub valdav osa Viimsi ja Haabneeme alevikust (vt kaardil). Viimsi valla kaugküttepiirkonnas pakub teenust Adven Eesti AS (www.adven.ee). Muus osas toimib nn individuaalküte tarbija valikul.
Viimsi valla kaugküttepiirkonda puudutavaid küsimusi reguleerib Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 määrus nr 32 „Viimsi valla kaugküttepiirkonna kehtestamine“.

GAAS

Miiduranna küla ja Haabneeme aleviku ajaloolistest gaasitorustikest
Miiduranna külas (endised gaasikooperatiivid „Miiduranna põik“, „Randlane“ ja „Laht“) ning Haabneeme alevikus (endine gaasikooperatiiv „Haabneeme-2“) asuvate maagaasitorustike omandiküsimuste lahendamiseks moodustas vallavalitsus 05.02.2019 korraldusega nr 65 töögrupi, mille ülesandeks sai maagaasitorustiku omandiga seonduvate asjaolude väljaselgitamine tuvastamaks, kas olemasolevate andmete põhjal võib olla tegemist peremehetu varaga ning kas seega on peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamiseks alust. Töögrupp asus seisukohale, et gaasitrasside puhul ei ole tegu peremehetu varaga, mistõttu puudub alus nende suhtes peremehetuks tunnistamise menetluse alustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse 02.04.2019  korraldusega nr 189 „Haabneeme alevikus ja Miiduranna külas asuvate maagaasitrasside omanike väljaselgitamise töögrupi aruande läbivaatamine ja seisukoha võtmine“ otsustati mitte alustada Miiduranna külas ja Haabneeme alevikus asuvate gaasitrasside peremehetuks tunnistamise menetlust, kuna gaasitrassidel on omanik.

Töögrupi aruandega saab tutvuda SIIN