Kultuur

MTÜ Viimsi Huvikeskus  korraldab kultuuritööd lastele ja täiskasvanutele Viimsi Keskuses ning Prangli saarel asuvas Prangli Rahvamajas. MTÜ Viimsi Huvikeskus korraldab ka Viimsi Noortekeskuse tööd Viimsi Huvikeskuses ning Randvere Keskuses. Eakate korraldab huvitegevusi Viimsi Päevakeskus Rannapere Pansionaadi hoones Haabneeme alevikus ning samuti toimuvad päevakeskuse tegevused Randvere Keskuses.

Kultuuri valdkonna huvihariduse valdkonnas tegutsevad valla allasutused Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool, mõlemal koolil tegutsemas filiaalid Randvere kooli ruumides. Erinevad huvihariduse ning huvitegevusi korraldavad peamiselt valla üldhariduskoolide- ning lasteaedade, samuti teistel äripindadel tegutsevad eraõiguslikud MTÜ Teadmisekeksus Collegium Eruditionis, Maire Eliste Muusikakool (MTÜ Laulu ja liikumisstuudio Mariel ), Kaie Kõrbi Balletistuudio (MTÜ Tulevikuballett) ning Mooste Rahvamuusikakool (MTÜ Virbel).

Aktiivsed külade ning saarte seltsid on eestvedajad erinevate külade sündmustele ja teistele algatustele. Isamaaliste tegevuste vallas tegutsevad Noored Kotkad ja Kodutütred, Kindral Johan Laidoneri Selts, Naiskodukaitse ning Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon. Omapärase professionaalse kultuurikantsina ja sündmusena on väga tuntud dirigent Tõnu Kaljuste alates 2006. aastast igal suvel toimuv Nargen Festival, mille pealava asub Naissaarel Omari küünis.

Viimsi poolsaarel on asub Eesti üks kauneimaid vabaõhusündmuste korraldamise paiku – Viimsi Vabaõhumuuseum. Rannarahva muuseumHinnatud sündmuste korraldamise paikadena paistavad silma Viimsi kooli aula, samuti EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, Rannarahva Muuseum, Eesti Sõjamuuseum ning samuti endises kalatööstuse tootmishoones tegutsev Viimsi Black Box Studio. Viimsi vallas tegutseb Sihtasutus Rannarahva Muuseum, kes haldab ka Viimsi Vabaõhumuuseumi, Naissaare muuseumi ning samuti saarel asuvat Naissaare raudteed.  Riikliku muuseumina tegutseb Viimsis Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum. Eramuuseumitena tegutseb Prangli saarel Pranglisaarte Muuseum (Talurahvamuuseum, Loodusmuuseum ja  Mardi talu). 

Viimsi Raamatukogu töötab Haabneemes ning lisaks harukogud Randvere Raamatukogu, Püünsi Raamatukogu ning Prangli Raamatukogu. Viimsi vallas asuvad pühakojad: EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, EELK Randvere Püha Peetri kirik, EK Viimsi Vabakoguduse kirik, EELK Püha Neitsi Maarja kabel Naissaarel, EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabel, EELK Rohuneeme kabel ning Oikumeeniline Muuga sadama meremeeste kodu kabel ning tegutsemas kogudused. Valla sporditegevus toetub peamiselt eraõiguslikele spordiklubidele, kes tegutsevad väga erinevatel spordialadel nii noorte kui ka täiskasvanutega. Sporditaristu koosneb üldhariduskoolide juures asuvatest spordisaalidest ja väliväljakutest.

 

Videos