Vallavalitsuse kontaktid

Viimsi Vallavalitsus

Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Telefon: 602 8800 
E-postinfo@viimsivv.ee 
Registrikood: 75021250 
Arved palume saata e-arvena vastavalt standardile
Arve saaja: VIIMSI VALLAVALITSUS 
Konto: EE182200221010936477 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X 

Vallavalitsuse on avatud
esmaspäeviti kell 8-17.30
teispäevast neljapäevani kell 8-17
reedeti kell 8-14

Vallaametinikega kohtumiseks tuleks aeg eelnevalt broneerida SIIN või leppida kokkusaamine kokku e-kirja/ telefoni teel.
Vallavalitsuse töötajate e-posti aadressid on kujul eesnimi.perenimi@viimsivv.ee ja nende täpsed kontaktid leiad allpoolt.

Heakorra probleemidest teavitamiseks kasuta lehekülge www.anna-teada.ee

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Vastuvõtt eelregistreerimisega telefonil: 602 8802 
Vallavolikogu koosseis

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavolikogu esimees

Lauri Hussar

602 8802
volikogu@viimsivv.ee

Vallavolikogu aseesimees

Jan Trei 602 8802
 
Vallavolikogu aseesimees Pille Petersoo

602 8802
 

Vallavolikogu kantselei juhataja
Ametijuhend

Liina Mugu 602 8802
volikogu@viimsivv.ee

VIIMSI VALLAVALITSUSE LIIKMED

Eelregistreerimisega telefonil: 602 8803

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavanem

Illar Lemetti

602 8880 
illar.lemetti@viimsivv.ee

Abivallavanem

Alar Mik

602 8804
alar.mik@viimsivv.ee

Abivallavanem

Marju Aolaid

602 8814 
marju.aolaid@viimsivv.ee

Abivallavanem Nikolai Bentsler  602 8705
nikolai.bentsler@viimsivv.ee
Abivallavanem Katrin Markii 602 8706
katrin.markii@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liige

Evelin Vahenõmm

602 8813
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus
Ametnike haridus ja eriala

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Peaspetsialist

Moonika Oras

602 8880
moonika.oras@viimsivv.ee

Sisekontrolör
Ametijuhend
Marek Bendi 

602 8849
marek.bendi@viimsivv.ee

VALLAKANTSELEI

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallasekretär 
Ametijuhend

Leevi Laever

602 8807
leevi.laever@viimsivv.ee

Teabehalduse vanemspetsialist  
Ametijuhend

Getter Martins 

602 8803 
getter.martins@viimsivv.ee 

Vanemspetsialist-arhivaar
Ametijuhend

Anu Maripuu

602 8854
anu.maripuu@viimsivv.ee
info@viimsivv.ee

Teabehalduse vanemspetsialist
Ametijuhend  
Birgit Mägi 602 8871
birgit.magi@viimsivv.ee
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Ametijuhend
Katrin Jalast 602 8806
katrin.jalast@viimsivv.ee
Klienditeeninduse vanemspetsialist
Ametijuhend
Elin Järve 602 8800 
602 8805
elin.jarve@viimsivv.ee

ÕIGUSOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Õigusosakonna juhataja
Ametijuhend

Merit Renlund

602 8870
merit.renlund@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend

Gunnar Kender

602 8832
gunnar.kender@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend
Leeles Lilleorg

602 8831 
leeles.lilleorg@viimsivv.ee

Jurist
Ametijuhend
Aslan Liivak

602 8744
aslan.liivak@viimsivv.ee

Hankepeaspetsialist 
Ametijuhend
Tõnu Ammussaar

602 8869 
tonu.ammussaar@viimsivv.ee

PERSONALIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Personaliosakonna juhataja 
Ametijuhend

Annika Kitsing

602 8703
annika.kitsing@viimsivv.ee

Personali peaspetsialist Larissa Linros

602 8872
larissa.linros@viimsivv.ee

AVALIKE SUHETE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Avalike suhete juht
Ametijuhend

Heiko Leesment

5550 4359
heiko.leesment@viimsivv.ee

Kommunikatsiooni peaspetsialist 
Ametijuhend
Kristi Berggren

602 8839
​​​​kristi.berggren@viimsivv.ee

Viimsi Teataja toimetaja 
Ametijuhend

Jane Saks

602 8834 
jane.saks@viimsivv.ee

RAHANDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Rahandusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Evelin Vahenõmm

602 8813 
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Peaökonomist
Ametijuhend

Liina Koppel

602 8852
liina.koppel@viimsivv.ee

Pearaamatupidaja 
Ametijuhend

Ellen Uiboaed

602 8809 
ellen.uiboaed@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Anneli Aasa

602 8865
anneli.aasa@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Kati Esna

602 8811 
kati.esna@viimsivv.ee

Raamatupidaja Ametikoht täitmata  

KESKKONNA- JA PLANEERIMISOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja 
Ametijuhend 

Ametikoht täitmata

 

Planeeringute vanemspetsialist keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja ülesannetes
Ametijuhend 

Enel Valli

602 8700 
enel.valli@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Anne Siitan

602 8822 
anne.siitan@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Piret Kõo

602 8881
piret.koo@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend

Astrid Promet

602 8847  
astrid.promet@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend
Toomas Luhse 602 8877 
toomas.luhse@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Eve Leesment

602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist  Ametikoht täitmata  

Mõõdistuste ja maamaksu vanemspetsialist 
Ametijuhend

Stella Laur

602 8816
stella.laur@viimsivv.ee

Tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
Ametijuhend

Marek Viiklaid

602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee

Aadressiandmete vanemspetsialist 
Ametijuhend

Maarja Pilman

602 8851
maarja.pilman@viimsivv.ee

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Osakonna juhataja ja peaspetsialistid eelregistreerimisega telefonil: 602 8818 
Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
(osakonna töö korraldamine, valdkondlikud arengukavad, strateegiad, hankeplaan)
Ametijuhend

Taavi Valgmäe

602 8842
taavi.valgmae@viimsivv.ee

Vanemspetsialist 
(dokumendiregister, välireklaam, kalastuskaardid, kalmisturegister, sõidusoodustused)
Ametijuhend

Maarja Kudrjavtseva

602 8818
maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Ehitusvaldkonna peaspetsialist 
(ehitusvaldkonna töö korraldamine, ehitusvaldkonna load v.a. tee-ehitus; hoonejaotusplaanide kinnitamine)
Ametijuhend

Jüri Kurba

602 8878
juri.kurba@viimsivv.ee

Arhitekt - vanemspetsialist 
(hoone projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide sh muudatuste ja eskiiside läbivaatamine, arhitektuurilised küsimused)
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

Ehituslubade vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend

Nele Kunder

nele.kunder@viimsivv.ee

Ehitisregistri vanemspetsialist 
(ehitisregistri administreerimine, ehitusloa taotluste menetlemine)
Ametijuhend

Piret Kirjanen

602 8846
piret.kirjanen@viimsivv.ee

Tehnovõrkude vanemspetsialist 
(energeetika ja soojusmajandus sh gaasivarustus ja kaugküte, puurkaevud, tehnovõrkude projekteerimistingimused ja projektid)
Ametijuhend

Mart Kraut

602 8830
mart.kraut@viimsivv.ee

Kommunaalvaldkonna 
peaspetsialist 

(kommunaalvaldkonna töö korraldamine, kommunaalvaldkonna load sh tee-ehitus, servituudid, ühistransport)
Ametijuhend

Imre Saar

602 8835
imre.saar@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist 
(liikluse- ja transpordikorraldus, veolubade menetlus, taksoveoload)
Ametijuhend

Rait Parve

602 8707 
rait.parve@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist 
(teed, teeregister, teehoolde korraldamine sh teemaa niitmine ja lume lükkamine, teede projektide kontroll ja loamenetlused, teede projekteerimistingimused)
Ametijuhend
Ametikoht täitmata

 

Heakorra vanemspetsialist 
(avaliku ruumi ja supluskohtade korrashoid, heakorra välitöö korraldamine, lemmikloomad, mänguväljakud, kalmistud, munitsipaalelamud)
Ametijuhend

Kristjan Järv

602 8853 
kristjan.jarv@viimsivv.ee

Kommunikatsioonide vanemspetsialist 
(sademevee ärajuhtimisega seotud küsimused, vee- ja soojamajandus, tehniline infrastruktuur)
Ametijuhend 

Siim Reinla

602 8882 
siim.reinla@viimsivv.ee

Taristu vanemspetsialist 
(kaeveloamenetlused, elektri- ja võrguteenuste haldamine, tänavavalgustus, sideteenusega seotud küsimused, valvesüsteemide hooldus, turvalisus)
Ametijuhend

Margus Sööt

602 8702
margus.soot@viimsivv.ee

Haldusspetsialist
(valla kinnisvara hooldus ja haldus, munitsipaalkorterid, kaubandustegevuse korraldamine, vallavara rendi- ja võõrandamiskonkursid)
Ametijuhend

Jaanus Rumma 

602 8701 
jaanus.rumma@viimsivv.ee

Merenduse vanemspetsialist
(saared, laevaühendus, sadamad, lautrid, merepääste, hajaasustuse ja väikesaarte programmid) 
Ametijuhend
 

Raul Ilisson
 

602 8708 
raul.ilisson@viimsivv.ee

Sadamakapten 
(Leppneeme ja Kelnase sadamate töö koordineerimine, sadamaregister, ohutu laevaliikluse tagamine)
Ametijuhend
Viktor Palmet 512 8188 
kapten@viimsivv.ee

Haljastuse vanemspetsialist 
(avaliku ruumi haljastuse korraldamine sh ohtlike puude/okste eemaldamine, avalike haljakute, külaplatside ja mänguväljakute niitmistööd, välja arvatud teemaa/teeäär)
Ametijuhend

Allar Lehtsalu

602 8808
allar.lehtsalu@viimsivv.ee

Abiteenistuja - heakorratöötaja
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Sulevi Liblik sulevi.liblik@viimsivv.ee
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Aivar Käsper  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(heakorratööde meeskonna juhtimine, valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Ainar Ojarand  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Tarmo Tsupsmann  

JÄRELEVALVE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Järelevalveosakonna juhataja 
Ametijuhend

Karin Mägi

602 8858
karin.magi@viimsivv.ee 

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 

Mari-Liis Kivirand

602 8850
mari-liis.kivirand@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 
Viktor Beresnev 602 8845
viktor.beresnev@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend

Raido Kübarsepp

602 8829
raido.kubarsepp@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor
Ametijuhend
Rain Pärnaste 602 8709
rain.parnaste@viimsivv.ee

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Ametijuhend

Tõnu Troon

602 8810
tonu.troon@viimsivv.ee

Rahvatervise peaspetsialist Ametikoht täitmata  

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Ametijuhend 
Sandra Hommuk-Silla 602 8825
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Krista Tammsaar

602 8815
krista.tammsaar@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Margit Stern

602 8857 
margit.stern@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Dei Stein 602 8841 
dei.stein@viimsivv.ee
Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Laura Johanna Derkun

602 8817 
laura.johanna.derkun@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Ametikoht täitmata

 

Abiteenistuja Ivo Illison 602 8800
Sotsiaalregistri vanemspetsialist Signe Teigar 602 8885
signe.teigar@viimsivv.ee

HARIDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus
Üldine telefon: 602 8868 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Haridusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Maiu Plumer

602 8843
maiu.plumer@viimsivv.ee

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
Ametijuhend

Kadi Bruus

602 8862
kadi.bruus@viimsivv.ee

Üldhariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Aet Tampuu

602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee

Alushariduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Polina Kossenkova

602 8844
polina.kossenkova@viimsivv.ee

Huvihariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Kaija Mägi 602 8860
kaija.magi@viimsivv.ee

KULTUURIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Kultuuriosakonna juhataja 
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

Kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist kultuuriosakonna juhataja ülesannetes
Ametijuhend
Ott Kask 602 8874
ott.kask@viimsivv.ee
Sündmuste projektijuht 
Ametijuhend
Villu Veski 602 8823
villu.veski@viimsivv.ee
Spordi- ja liikumisharrastuse projektijuht 
Ametijuhend
 
Paavo Nael

602 8801
paavo.nael@viimsivv.ee

ARENDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Arendusosakonna juhataja
Ametijuhend

Sandra Metsis

6028819
sandra.metsis@viimsivv.ee

Infotehnoloogia peaspetsialist
Ametijuhend

Mario Krabi

602 8828                  
mario.krabi@viimsivv.ee

Infosüsteemide vanemspetsialist
Ametijuhend

Mattias Blehner

602 8883
mattias.blehner@viimsivv.ee

Viimsi koolide IT - juht 
Ametijuhend
Viko Kõva 600 8990 
viko.kova@viimsivv.ee
Projektijuht Tanel Mätlik 602 8837
tanel.matlik@viimsivv.ee
Peaspetsialist - partnerlussuhete juht   

 

Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis