Vallavalitsuse kontaktid

VIIMSI VALD

Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Telefon: 602 8800 
E-postinfo@viimsivv.ee 
Registrikood: 75021250 
Arved palume saata e-arvena vastavalt standardile
Arve saaja: VIIMSI VALLAVALITSUS 
Konto: EE182200221010936477 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X 
Vallavalitsuse töötajate e-posti aadressid on kujul eesnimi.perenimi@viimsivv.ee

VIIMSI VALLAVALITSUS
E          8-17:30
T-N      8-17
R          8-14

PALUME VASTUVÕTUKS BRONEERIDA AEG ETTE NING EELISTADA ELEKTROONSEID SUHTLUSKANALEID. SEOSES VIIRUSE SUURENENUD LEVIKUGA PALUME VALLAVALITSUSSE TULLES KANDA MASKI. VABANDAME VÕIMALIKE EBAMEELDIVUSTE PÄRAST!  Vallavalitsue ruumides toimuvatel koosolekutel osalemiseks palume esitada COVID-tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.

PALUN BRONEERI VASTUVÕTUAEG SIIN või helista, kirjuta otse ametnikule.   

TEAVITA PROBLEEMIST www.anna-teada.ee

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Vastuvõtt eelregistreerimisega telefonil: 602 8802 
Vallavolikogu koosseis

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavolikogu esimees

Lauri Hussar

602 8802
volikogu@viimsivv.ee

Vallavolikogu aseesimees

Jan Trei 602 8802
 
Vallavolikogu aseesimees Pille Petersoo

602 8802
 

Vallavolikogu kantselei juhataja
Ametijuhend

Liina Mugu 602 8802
volikogu@viimsivv.ee

VIIMSI VALLAVALITSUSE LIIKMED

Eelregistreerimisega telefonil: 602 8803

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavanem

Illar Lemetti

602 8880 
illar.lemetti@viimsivv.ee

Abivallavanem

Alar Mik

alar.mik@viimsivv.ee

Abivallavanem

Marju Aolaid

602 8814 
marju.aolaid@viimsivv.ee

Abivallavanem Nikolai Bentsler  nikolai.bentsler@viimsivv.ee
Abivallavanem Katrin Markii katrin.markii@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liige

Evelin Vahenõmm

602 8813
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus
Ametnike haridus ja eriala

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Peaspetsialist

Moonika Oras

602 8880
moonika.oras@viimsivv.ee

Sisekontrolör
Ametijuhend
Marek Bendi 

602 8849
marek.bendi@viimsivv.ee

VALLAKANTSELEI

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallasekretär 
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Vanemspetsialist 
Ametijuhend

Getter Martins 

602 8803 
getter.martins@viimsivv.ee 

Dokumendihalduse vanemspetsialist
(arhiivindus)
Ametijuhend

Anu Maripuu

602 8854
anu.maripuu@viimsivv.ee
 
info@viimsivv.ee

ÕIGUSOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Õigusosakonna juhataja vallasekretäri ülesannetes 
Ametijuhend

Merit Renlund

602 8870
merit.renlund@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend

Gunnar Kender

602 8832
gunnar.kender@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend
Leeles Lilleorg

602 8831 
leeles.lilleorg@viimsivv.ee

Jurist
Ametijuhend
Aslan Liivak

602 8744
 aslan.liivak@viimsivv.ee

Hankepeaspetsialist 
Ametijuhend
Tõnu Ammussaar

602 8869 tonu.ammussaar@viimsivv.ee

PERSONALIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Personaliosakonna juhataja 
Ametijuhend

Annika Kitsing

602 8703
annika.kitsing@viimsivv.ee

Personali peaspetsialist Larissa Linros

602 8872
larissa.linros@viimsivv.ee

AVALIKE SUHETE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Avalike suhete juht
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Kommunikatsiooni peaspetsialist 
Ametijuhend
Kristi Berggren

602 8839
​​​​kristi.berggren@viimsivv.ee

Viimsi Teataja toimetaja 
Ametijuhend

Merilin Piirsalu

602 8834       merilin.piirsalu@viimsivv.ee

RAHANDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Rahandusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Evelin Vahenõmm

602 8813 
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Peaökonomist
Ametijuhend

Liina Koppel

602 8852
liina.koppel@viimsivv.ee

Pearaamatupidaja 
Ametijuhend

Ellen Uiboaed

602 8809 
ellen.uiboaed@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Anneli Aasa

602 8865
anneli.aasa@viimsivv.ee

Raamatupidaja

ametikoht täitmata

 

Raamatupidaja
Ametijuhend

Kati Esna

602 8811 
kati.esna@viimsivv.ee

KESKKONNA- JA PLANEERIMISOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja 
Ametijuhend 

Elvis Tõnnison

602 8840
elvis.tonnison@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist
Ametijuhend 

Enel Valli

602 8700 
enel.valli@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Anne Siitan

602 8822 
anne.siitan@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Piret Kõo

602 8881
piret.koo@viimsivv.ee

Planeeringute spetsialist 
Ametijuhend

Birgit Mägi

602 8871
birgit.magi@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend

Astrid Promet

602 8847  
astrid.promet@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend
Toomas Luhse 602 8877 
toomas.luhse@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Eve Leesment

602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee

Mõõdistuste ja maamaksu vanemspetsialist 
Ametijuhend

Stella Laur

602 8816
stella.laur@viimsivv.ee

Tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
Ametijuhend

Marek Viiklaid

602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee

Aadressiandmete vanemspetsialist 
Ametijuhend

Estella-Marie Kõiv

602 8851
estella-marie.koiv@viimsivv.ee

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Osakonna juhataja ja peaspetsialistid eelregistreerimisega telefonil: 602 8818 
Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
(osakonna töö korraldamine, valdkondlikud arengukavad, strateegiad, hankeplaan)
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Vanemspetsialist 
(dokumendiregister, välireklaam, kalastuskaardid, kalmisturegister, sõidusoodustused)
Ametijuhend

Maarja Kudrjavtseva

602 8818
maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Ehitusvaldkonna peaspetsialist 
(ehitusvaldkonna töö korraldamine, ehitusvaldkonna load v.a. tee-ehitus; hoonejaotusplaanide kinnitamine)
Ametijuhend

Jüri Kurba

602 8878
juri.kurba@viimsivv.ee

Arhitekt - vanemspetsialist 
(hoone projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide sh muudatuste ja eskiiside läbivaatamine, arhitektuurilised küsimused)
Ametijuhend

Kaja Kuldkepp

602 8820
kaja.kuldkepp@viimsivv.ee

Ehituslubade vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend

Katrin Toomistu

602 8821               katrin.toomistu@viimsivv.ee

Ehitisregistri vanemspetsialist 
(ehitisregistri administreerimine, ehitusloa taotluste menetlemine)
Ametijuhend

Piret Kirjanen

602 8846
piret.kirjanen@viimsivv.ee

Tehnovõrkude vanemspetsialist 
(energeetika ja soojusmajandus sh gaasivarustus ja kaugküte, puurkaevud, tehnovõrkude projekteerimistingimused ja projektid)
Ametijuhend

Mart Kraut

602 8830
mart.kraut@viimsivv.ee

Kommunaalvaldkonna 
peaspetsialist ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja ülesannetes

(kommunaalvaldkonna töö korraldamine, kommunaalvaldkonna load sh tee-ehitus, tänavavalgustus, turvalisus ja päästeteenus, servituudid)
Ametijuhend

Taavi Valgmäe

602 8842
taavi.valgmae@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist 
(ühistransport, laevaühendus, liikluse- ja transpordikorraldus, veolubade menetlus, taksoveoload)
Ametijuhend

Imre Saar

602 8835
imre.saar@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist 
(teed, teeregister, teehoolde korraldamine sh teemaa niitmine ja lume lükkamine, teede projektide kontroll ja loamenetlused, teede projekteerimistingimused)
Ametijuhend
Kalev Eensaar

602 8861
kalev.eensaar@viimsivv.ee

Heakorra vanemspetsialist 
(avaliku ruumi ja supluskohtade korrashoid, heakorra välitöö korraldamine, lemmikloomad, mänguväljakud, kalmistud, munitsipaalelamud)
Ametijuhend

Kristjan Järv

602 8853 
kristjan.jarv@viimsivv.ee

Kommunikatsioonide vanemspetsialist 
(sademevee ärajuhtimisega seotud küsimused, vee- ja soojamajandus, tehniline infrastruktuur)
Ametijuhend 

Siim Reinla

602 8882 
siim.reinla@viimsivv.ee

Taristu vanemspetsialist 
(kaeveloamenetlused, elektri- ja võrguteenuste haldamine, sideteenusega seotud küsimused, valvesüsteemide hooldus, sadamate haldus)
Ametijuhend

Margus Sööt

602 8702
margus.soot@viimsivv.ee

Haldusspetsialist
Ametijuhend

Jaanus Rumma 

602 8701 
jaanus.rumma@viimsivv.ee

Merenduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

ametikoht täitmata 

 

Sadamakapten 
(Leppneeme ja Kelnase sadamate töö koordineerimine, sadamaregister, ohutu laevaliikluse tagamine)
Ametijuhend
Viktor Palmet 512 8188 
kapten@viimsivv.ee

Haljastuse vanemspetsialist 
(avaliku ruumi haljastuse korraldamine sh ohtlike puude/okste eemaldamine, avalike haljakute, külaplatside ja mänguväljakute niitmistööd, välja arvatud teemaa/teeäär)
Ametijuhend

Allar Lehtsalu

602 8808
allar.lehtsalu@viimsivv.ee

Abiteenistuja - heakorratöötaja
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Sulevi Liblik sulevi.liblik@viimsivv.ee
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Aivar Käsper  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(heakorratööde meeskonna juhtimine, valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Kristop Koitsaar kristop.koitsaar@viimsivv.ee
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Tarmo Tsupsmann  

JÄRELEVALVE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Järelevalveosakonna juhataja 
Ametijuhend
 

Karin Mägi

602 8858
karin.magi@viimsivv.ee 

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 

Mari-Liis Kivirand

602 8850
mari-liis.kivirand@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 
Viktor Beresnev 602 8845
viktor.beresnev@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend

Raido Kübarsepp

602 8829
raido.kubarsepp@viimsivv.ee

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Ametijuhend

Tõnu Troon

602 8810
tonu.troon@viimsivv.ee

Rahvatervise peaspetsialist
Ametijuhend
Kaie Mamontov 602 8824
kaie.mamontov@viimsivv.ee 

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Ametijuhend

Risto Nigol

602 8867
risto.nigol@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Ametijuhend 
Reet Aljas 602 8825 
reet.aljas@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Krista Tammsaar

602 8815
krista.tammsaar@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Margit Stern

602 8857 
margit.stern@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Laura Johanna Derkun

602 8817 
laura.johanna.derkun@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Grete Bobkin

602 8826
grete.bobkin@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Margit Väikmeri

602 8841
margit.vaikmeri@viimsivv.ee

Abiteenistuja Ivo Illison 602 8800

HARIDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus
Üldine telefon: 602 8868 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Haridusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Maiu Plumer

602 8843
maiu.plumer@viimsivv.ee

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
Ametijuhend

Kadi Bruus

602 8862
kadi.bruus@viimsivv.ee

Üldhariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Aet Tampuu

602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee

Alushariduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Kaie Palumets 

602 8844
kaie.palumets@viimsivv.ee

Huvihariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Kaija Mägi 602 8860
kaija.magi@viimsivv.ee

KULTUURIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Kultuuriosakonna juhataja 
Ametijuhend

Villu Veski

602 8823
villu.veski@viimsivv.ee

Peaspetsialist
kultuurisündmuste projektijuht 
ametikoht täitmata  
Kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist 
Ametijuhend
Ott Kask 602 8874
ott.kask@viimsivv.ee
Spordi- ja liikumisharrastuse vanemspetsialist 
Ametijuhend
 
Paavo Nael

602 8801
paavo.nael@viimsivv.ee

ARENDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Arendusosakonna juhataja
Ametijuhend

Mailis Alt

602 8819
mailis.alt@viimsivv.ee

Infotehnoloogia peaspetsialist
Ametijuhend

Mario Krabi

602 8828                  mario.krabi@viimsivv.ee

Infosüsteemide vanemspetsialist
Ametijuhend

Mattias Blehner

602 8883
mattias.blehner@viimsivv.ee

Peaspetsialist - protsessijuht 
Ametijuhend
Sandra Metsis

602 8833
sandra.metsis@viimsivv.ee

Projektijuht Tanel Mätlik 602 8837
tanel.matlik@viimsivv.ee
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Ametijuhend
Katrin Jalast 602 8806
katrin.jalast@viimsivv.ee

Klienditeeninduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Elin Järve 602 8800 
602 8805
elin.jarve@viimsivv.ee
Peaspetsialist - partnerlussuhete juht  Patrick Rang

patrick.rang@viimsivv.ee

Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis