President Lennart Meri preemia

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri (1929-2006) preemiat antakse välja kord aastas tema sünniaastapäeval toimuval mälestusüritusel. Preemiat annab välja Viimsi vallavalitsus koostöös Lennart Meri perekonnaga alates 2014. aastast. Preemia suurus uurimustöö kavandi eest on 2000 eurot ja magistritöö või doktoriväitekirja eest 3000 eurot. Preemiasummalt tasub ettenähtud maksud Viimsi vallavalitsus.

Meri

Taasiseseisvunud Eesti esimene president, kirjanik ja filmimees Lennart Meri on Viimsi valla aukodanik alates 10. jaanuarist 2006.

Preemia üks eesmärk on innustada bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilast, kes on seotud Viimsi vallaga ning õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö kirjutamise. Teiseks on preemia eesmärk tunnustada magistri- või doktorikraadi omandanud inimesi, kes on seotud Viimsi vallaga ja on koostanud silmapaistva uurimistöö (magistri- või doktoritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. 

Kandideerija ei pea olema Viimsi valla elanik, kuid omama eluloolist või hariduslikku seost Viimsi vallaga, mis on selgelt välja toodud kandideerimise materjalides.
Preemiate jagamise üle otsustab komisjon, kuhu kuuluvad president Lennart Meri perekonna Resindajad ja humanitaarteaduste valdkonna esindajad. Komisjoni tööd juhib vallavanem.

Loe lisaks: Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord

Preemia kontaktisik:
Kaija Mägi 
kaija.magi@viimsivv.ee
 (+372) 602 8860

Taotlemine

Preemiat võib taotleda:
1. humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse-, magistri-, või doktoriõppe üliõpilane erialase uurimistöö kavandi eest;
2. humanitaarteaduste valdkonna magister või doktor kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul kaitstud magistritöö või doktoriväitekirja eest.
 

Digitaalselt allkirjastatud taotlusi preemia saamiseks võetakse vastu igal aastal kuni 10. jaanuarini e-kirja teel info@viimsivv.ee

Taotlemisel tuleb esitada:
1. avaldus (mis sisaldab arvelduskonto numbrit ja isikoodi)
2. eluloo- ja haridustee kirjeldus (mis muuhulgas toob välja taotleja selge seose Viimsiga)
3. kirjaliku magistritöö või doktoriväitekirja või uurimistöö koostamise kava avaldamise nõusoleku valla kommunikatsioonikanalites
4. uurimistöö kirjutaja, kes kandideerib preemiale, peaks esitama: 

  • töö teema (kavand)
  • lühikese sisukirjelduse
  • koostamise ajakava
  • soovituskirja juhendajalt

5. Juba kaitstud töö eest preemia taotleja peaks esitama oma kaitstud magistritöö või doktoriväitekirja, mis võib lisaks eesti keelele olla koostatud Eesti kõrgharidusruumis enamlevinud võõrkeeltes.

Preemiasaajad kuulutatakse välja president Lennart Meri perekonna liikme ja vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva (29. märts) tähistaval üritusel Viimsis.

President Lennart Meri preemia väljamaksmiseks võivad rahalisi annetusi teha nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Seda on võimalik teha Viimsi Vallavalitsusele arvelduskontole EE182200221010936477, selgitusega "Annetus Lennart Meri preemiafondi". 

Viimsi Vallavalitsus ei kuulu tulumaksusoodustustega ühingute nimekirja. 

President Lennart Meri preemia on pälvinud:

2024 preemiat välja ei antud  
2023

Minna Kilumets

 
2023 Marie Udam  
2022 Lisanna Lajal  
2022 Mirell Nõmm  
2021 Hannes Hugo Urbla  
2020 Lilian Jõesaar  
2019

Doris Kristina Raave 

 
2018 Liisa-Helena Lumberg  
2017 Marie Kõiver   
2016 Kristiine Kikas   
2015 Diana Haapsal   
2014 Karin Nugis