Koosseis

 

Illar Lemetti

 • üldjuhtimine;
 • valla arengu strateegia;
 • arengukavad;
 • finantsstrateegia;
 • valla eelarve;
 • valla esindamine;
 • personalistrateegia;
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia;
 • investeeringute kava.

Struktuuriüksused: rahandusosakond, personaliosakond, arendusosakond ja avalike suhete osakond.
Telefon: 602 8880         
E-post: illar.lemetti@viimsivv.ee

Alar Mik

 • keskkonnahoid ja looduskaitse; 
 • jäätmekorraldus ja ringmajandus;
 • maatoimingud; 
 • planeeringud; 
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine; 
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon; 
 • sademevesi; 
 • ehitus; 
 • järelevalve; 
 • energeetika; 
 • side; 
 • heakord ja haljastus; 
 • tänavavalgustus; 
 • teedeehitus ja korrashoid; 
 • transport ja liikuvuskorraldus; 
 • saared ja sadamad; 
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine; 
 • kohalikud maksud; 
 • turvalisus; 
 • valdkondlikud arendusprojektid. 

Struktuuriüksused: keskkonnaosakond, planeerimisosakond, ehitus- ja kommunaalosakond ja järelevalve osakond. 
Äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus 
Telefon: 602 8827
E-post: alar.mik@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • sotsiaalabi- ja teenused; 
 • tervishoid.

Struktuuriüksus: sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Hallatavad asutused: Hoolekandekeskus
Äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat
Telefon: 602 8803
E-post: annika.vaikla@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

Katrin

 • Alus-, üld- ja huviharidus
 • Noorsootöö

Struktuuriüksused: haridusosakond
Hallatavad asutused: Viimsi Kool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Prangli Põhikool, MLA Lasteaiad, Viimsi Teaduskool, Viimsi Noortekeskus.
Telefon: 602 8706  
E-post: katrin.markii@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • turism;
 • muinsuskaitse;
 • sport (sh rahvasport) ja sporditaristu;
 • kultuur.

Struktuuriüksus:  kultuuriosakond.
Hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu, Prangli Rahvamaja.
Äriühingud ja sihtasutused: SA Rannarahva Muuseum ja SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium.
Telefon: 602 8705  
E-postnikolai.bentsler@viimsivv.ee 
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

Põhiküsimused: rahandus.

Telefon: 602 8813
E-post: evelin.vahenomm@viimsivv.ee