Viimsi vald kutsub märkama ja tunnustama

Viimsi vald soovib igal aastal tunnustada vallas tegutsevaid häid inimesi ja organisatsioone. Igaühel on võimalus esitada oma kandidaat kuni 31. oktoobrini  allolevate veebivormide kaudu või tuues avalduse paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda.

AASTA HARIDUSVALDKONNA TOETAJA

Tunnustuse aasta haridusvaldkonna toetaja andmise eesmärk on märgata üksikisikut või organisatsiooni, kes oma tegevusega on toetanud õppeasutusi, edendanud kooli ja kogukonna vahelist koostööd või väärtustanud haridust. Aasta haridusvaldkonna toetaja tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA HARIDUSVALDKONNA TOETAJA

AASTA KULTUURIPREEMIA

Viimsi valla kultuuri aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul kultuurivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta kultuuripreemiaks saab nomineerida nii kultuuritegu, ürituste korraldaja, muusikut, näitlejat, tantsijat, kunstnikku, kultuurikollektiivi, juhendajat jne). Valla kultuuri aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene. 

 ESITA AASTA TEGIJA

 ESITA AASTA NOOR TEGIJA

 ESITA AASTA JUHENDAJA

 ESITA AASTA NOOR JUHENDAJA

 ESITA AASTA KULTUURIKOLLEKTIIV

 ESITA AASTA KULTUURITEGU

 ESITA AASTA KULTUURISÜNDMUSE KORRALDAJA

AASTA SPORDIPREEMIA

Viimsi valla spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul spordivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta spordipreemiaks saab nomineerida aasta jooksul silmapaistnud treenerit, noorsportlast, sportlast, seeniorsportlast, sporditegu, võistkonda, spordiürituste korraldajat jne). Valla spordi aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene. 

 ESITA AASTA MEESNOORSPORTLANE

 ESITA AASTA NAISNOORSPORTLANE

 ESITA AASTA NAISSPORTLANE

 ESITA AASTA MEESSPORTLANE

 ESITA AASTA SEENIORSPORTLANE

 ESITA AASTA VÕISTKOND

 ESITA AASTA TREENER

 ESITA AASTA SPORDITEGU

 ESITA AASTA SPORDISÜNDMUSE KORRALDAJA

AASTA NOORSOOTÖÖ AUHIND

Viimsi valla aasta noorsootöö auhinna eesmärk on tunnustada vallas tegutsevaid isikuid ja organisatsioone, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Viimsi valla kujundamisel noortesõbralikumaks. Viimsi valla noorsootöö auhind on rahaline preemia ja vallavalitsuse tänukiri. 

ESITA AASTA NOORSOOTÖÖ PREEMIA

AASTA ETTEVÕTLUSTEGU

Tunnustuse aasta ettevõtlustegu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud ettevõtlusvaldkonna arendamisse Viimsi vallas. Aasta ettevõtlustegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA ETTEVÕTLUSTEGU

AASTA KESKKONNATEGU

Tunnustuse Aasta Keskkonnategu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud keskkonnavaldkonna parendamisse Viimsi vallas. Aasta Keskkonnategu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

ESITA AASTA KESKKONNATEGU

AASTA SOTSIAALVALDKONNA TEGU

Tunnustuse aasta sotsiaalvaldkonna tegu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse Viimsi vallas. Aasta sotsiaalvaldkonna tegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA SOTSIAALVALDKONNA TEGU

ELUTÖÖPREEMIA

Viimsi valla elutööpreemia eesmärgiks on märgata isikut, kes on vallas  pikaajaliselt ja silmapaistvalt tegutsenud. Elutööpreemia saajale antakse vallavalitsuse poolt tänukiri ja rahaline preemia.

 ESITA ELUTÖÖPREEMIA KANDIDAAT