Viimsi vald kutsub märkama ja tunnustama

Viimsi vald soovib igal aastal tunnustada vallas tegutsevaid häid inimesi ja organisatsioone. Igaühel on võimalus esitada oma kandidaat kuni 31. oktoobrini allolevate veebivormide kaudu või tuues avalduse paberkandjal Viimsi vallavalitsuse infolauda.

AASTA HARIDUSVALDKONNA TOETAJA

Tunnustuse aasta haridusvaldkonna toetaja andmise eesmärk on märgata üksikisikut või organisatsiooni, kes oma tegevusega on toetanud õppeasutusi, edendanud kooli ja kogukonna vahelist koostööd või väärtustanud haridust. Aasta haridusvaldkonna toetaja tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA HARIDUSVALDKONNA TOETAJA

AASTA KULTUURIPREEMIA

Viimsi valla kultuuri aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul kultuurivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta kultuuripreemiaks saab nomineerida nii kultuuritegu, ürituste korraldaja, muusikut, näitlejat, tantsijat, kunstnikku, kultuurikollektiivi, juhendajat jne). Valla kultuuri aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene. 

 ESITA AASTA TEGIJA

 ESITA AASTA NOOR TEGIJA

 ESITA AASTA JUHENDAJA

 ESITA AASTA NOOR JUHENDAJA

 ESITA AASTA KULTUURIKOLLEKTIIV

 ESITA AASTA KULTUURITEGU

 ESITA AASTA KULTUURISÜNDMUSE KORRALDAJA

AASTA SPORDIPREEMIA

Viimsi valla spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsiga seotud isikuid või organisatsioone, kes on aasta jooksul spordivaldkonnas silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aasta spordipreemiaks saab nomineerida aasta jooksul silmapaistnud treenerit, noorsportlast, sportlast, seeniorsportlast, sporditegu, võistkonda, spordiürituste korraldajat jne). Valla spordi aastapreemia saajale määratakse rahaline preemia ja antakse üle meene. 

 ESITA AASTA MEESNOORSPORTLANE

 ESITA AASTA NAISNOORSPORTLANE

 ESITA AASTA NAISSPORTLANE

 ESITA AASTA MEESSPORTLANE

 ESITA AASTA SEENIORSPORTLANE

 ESITA AASTA VÕISTKOND

 ESITA AASTA TREENER

 ESITA AASTA SPORDITEGU

 ESITA AASTA SPORDISÜNDMUSE KORRALDAJA

AASTA NOORSOOTÖÖ AUHIND

Viimsi valla aasta noorsootöö auhinna eesmärk on tunnustada vallas tegutsevaid isikuid ja organisatsioone, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas või saavutanud märkimisväärseid tulemusi Viimsi valla kujundamisel noortesõbralikumaks. Viimsi valla noorsootöö auhind on rahaline preemia ja vallavalitsuse tänukiri. 

ESITA AASTA NOORSOOTÖÖ PREEMIA

AASTA ETTEVÕTLUSTEGU

Tunnustuse aasta ettevõtlustegu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud ettevõtlusvaldkonna arendamisse Viimsi vallas. Aasta ettevõtlustegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA ETTEVÕTLUSTEGU

AASTA KESKKONNATEGU

Tunnustuse Aasta Keskkonnategu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud keskkonnavaldkonna parendamisse Viimsi vallas. Aasta Keskkonnategu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

ESITA AASTA KESKKONNATEGU

AASTA SOTSIAALVALDKONNA TEGU

Tunnustuse aasta sotsiaalvaldkonna tegu eesmärgiks on märgata isikut, meeskonda või organisatsiooni ettevõtmise või tegevuse (ka vabatahtliku tegevuse) eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse Viimsi vallas. Aasta sotsiaalvaldkonna tegu tunnustuse saajale antakse vallavalitsuse tänukiri ja meene. 

 ESITA AASTA SOTSIAALVALDKONNA TEGU

VIIMSI VALLAVALITSUSE TÄNUKIRI

Vallavalitsuse tänukirja andmise eesmärk on tunnustada isikuid või organisatsioone, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi, täitnud suurepärasel tasemel oma tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse. Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle pidulikul sündmusel. Vallavalitsuse tänukirja andmise eesmärk on tunnustada isikuid või organisatsioone, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi, täitnud suurepärasel tasemel oma tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse. Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle pidulikul sündmusel.

ESITA TÄNUKIRJA KANDIDAAT

 VIIMSI VALLA ELUTÖÖPREEMIA

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise silmapaistva tegevuse eest majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal-või mõnes muus valdkonnas Viimsi vallas. Viimsi Vallavalitsuse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule valla tänukiri ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Elutööpreemia antakse üle kord aastas pidulikul sündmusel. Elutööpreemia saaja nimi kantakse valla auraamatusse. 

ESITA VALLA ELUTÖÖPREEMIA KANDIDAAT


VIIMSI VALLA AUKODANIK

Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib anda üksikisikule väljapaistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut. Viimsi tähtpäeva üritusel antakse valla aukodanikule üle aukodaniku märk ja tunnistus ning tema nimi kantakse valla auraamatusse.  

ESITA AUKODANIKU KANDIDAAT


AUTASU VIIMSI VAAL 

 AuTasu Viimsi Vaal andmise eesmärk on tunnustada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid vallale osutatud eriliste teenete eest. Viimsi Vallavalitsuse otsusega omistatakse autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille kivimist alusele on paigutatud pronksist valmistatud vaalakuju ja vastav tänukiri. 

ESITA VIIMSI VAALA KANDIDAAT


AUTASU VIIMSI VAALAPOEG

Viimsi vaalapoeg on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, eduka kooli lõpetamise puhul või ühekordse erakordse saavutuse eest. Viimsi vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla tähtpäeval või põhikooli-, gümnaasiumi- või huvikooli aktusel.  

ESITA VIIMSI VAALAPOJA KANDIDAAT


AASTA KÜLA

Aasta küla tunnustuse eesmärk on väärtustada külaelu elujõulisust, sisemist koostööd ja toimivat ühistegevust. Nimetuse "Aasta küla" saajale antakse vastav tunnistus, "Aasta küla" logo kasutamise õigus ja sihtotstarbeline rahaline toetus üle valla sünnipäeva tähistamise sündmusel mais.  

ESITA AASTA KÜLA KANDIDAAT


AASTA PERE

Aasta pere tunnustamise eesmärk on märgata ja esile tõsta Viimsis elavat perekonda, kes on oma tegevusega teistele viimsilastele eeskujuks panustades lisaks pere igapäevatoimetustele kohaliku kogukonna heaks. Aasta pere tunnustuse fookus on igal aastal pisut erinev, olenevalt antud aastaks Viimsis välja kuulutatud teemale.  Aasta 2023 on liikumisaasta, seepärast soovime sel aastal esile tõsta peret, kes oma aktiivse tegevusega on aidanud  tekitada Viimsi kogukonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu või innustava eeskujuna toetanud Viimsi inimesi regulaarse liikumisharjumuse kujunemisel.

Nimetuse "Aasta pere" saajale antakse vastav tunnistus ja rahaline preemia üle maikuus, valla sünnipäeva tähistamise sündmusel. Kandidaate saab esitada 30. märtsini 2023. Aasta pere tunnustamist korraldab vallavalitsus koostöös Viimsi Ranna Lions Klubiga. 

ESITA AASTA PERE KANDIDAAT


VIIMSI VALLA NOORTE TUNNUSTAMINE

Noorte toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7-26, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Taotlust saab esitada aasta vältel.
 

ESITA KANDIDAAT NOORTE TUNNUSTAMISELE


VIIMSI VALLAVALITSUSE TÄNUKIRI

Vallavalitsuse tänukirja andmise eesmärk on tunnustada isikuid või organisatsioone, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi, täitnud suurepärasel tasemel oma tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse. Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle pidulikul sündmusel. Vallavalitsuse tänukirja andmise eesmärk on tunnustada isikuid või organisatsioone, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi, täitnud suurepärasel tasemel oma tööülesandeid või märkimisväärselt panustanud valla arengusse. Vallavalitsuse tänukiri antakse saajale üle pidulikul sündmusel.

ESITA TÄNUKIRJA KANDIDAAT