Viimsi vald kutsub märkama ja tunnustama


Viimsi vald tunnustab vallas tegutsevaid inimesi ja organisatsioone mitmete tiitlite ja preemiatega.
Kandidaate saab esitada 10. aprillini 2022 allolevate veebivormide kaudu või paberkandjal Viimsi Vallavalitsuse infolauda.


VIIMSI VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia eesmärk on tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise silmapaistva tegevuse eest majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal-või mõnes muus valdkonnas Viimsi vallas. Viimsi Vallavalitsuse otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule valla tänukiri ja ühekordne rahaline preemia, mille suurus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Elutööpreemia antakse üle kord aastas pidulikul sündmusel. Elutööpreemia saaja nimi kantakse valla auraamatusse. Kandidaate saab esitada kuni 10. aprillini 2022.

TÄIDA TAOTLUS


VIIMSI VALLA AUKODANIK

Viimsi valla aukodaniku nimetuse võib anda üksikisikule väljapaistvate teenete ja tegevuse eest, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut. Viimsi tähtpäeva üritusel antakse valla aukodanikule üle aukodaniku märk ja tunnistus ning tema nimi kantakse valla auraamatusse. Kandidaate saab esitada kuni 10. aprillini 2022.

TÄIDA TAOTLUS


AUTASU VIIMSI VAAL 

 vaal

Autasu Viimsi Vaal andmise eesmärk on tunnustada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid vallale osutatud eriliste teenete eest. Viimsi Vallavalitsuse otsusega omistatakse autasu pälvinud isikule väikeskulptuur, mille kivimist alusele on paigutatud pronksist valmistatud vaalakuju ja vastav tänukiri. Kandidaate saab esitada kuni 10. aprillini 2022.

TÄIDA TAOTLUS


AUTASU VIIMSI VAALAPOEG

Viimsi vaalapoeg on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, eduka kooli lõpetamise puhul või ühekordse erakordse saavutuse eest. Viimsi vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla tähtpäeval või põhikooli-, gümnaasiumi- või huvikooli aktusel. Kandidaate saab esitada kuni 10. aprillini 2022.

TÄIDA TAOTLUS


AASTA KÜLA

Aasta küla tunnustuse eesmärk on väärtustada külaelu elujõulisust, sisemist koostööd ja toimivat ühistegevust. Nimetuse "Aasta küla" saajale antakse vastav tunnistus, "Aasta küla" logo kasutamise õigus ja sihtotstarbeline rahaline toetus üle valla sünnipäeva tähistamise sündmusel mais. Kandidaate saab esitada kuni 10. aprillini 2022.

TÄIDA TAOTLUS