Viimsi valla LED-valgustamine - LED II

LED II projekt on jõudnud lõpuni

2021. aasta augustis jõudsid lõpuni Viimsi valla tänavavalgustuse teise etapi ehk Viimsi LED II projekti tööd.

Tänavavalgustuse projekteeris AS KH Energia-Konsult, ehitas OÜ Corle ja omanikujärelevalvet teostas AS Infragate Eesti.

LED II projekt

Kokku vajas välja vahetamist 18 erinevas Viimsi valla piirkonnas 469 valgustit. Kuna tegemist oli tänapäevastele nõuetele mittevastavate lampide ja mastide vahekaugustega, lisandus projekti käigus 189 täiendavat valgustit. Ühtekokku rajati projekti käigus seega 658 uut LED-tehnoloogial põhinevat valgustuspunkti. Vanade lampide keskmine võimsus oli 162 W, uute oma ligi neli korda väiksem – 42 W.

Projekti rahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vaates oli eesmärgiks tänavavalgustusele kuluva elektrienergia ja seeläbi õhku paisatava süsihappegaasi vähendamine. Vastavalt ette antud metoodikale arvestati välja elektrienergia tarbimine enne (304 MW/h aastas) ja pärast (111 MW/h aastas) projekti elluviimist. Nende kahe vahe ongi säästetud elektrienergia – 193 MW/h aastas. Eelduslikult paisatakse ühe MW/h elektrienergia tootmiseks õhku 1,09 tonni süsihappegaasi. Seega vähenes projekti tulemusena õhku paisatava süsihappegaasi hulk 210 tonni võrra aastas.

Lisaks keskkonnaalastele eesmärkidele täitis projekt täiendavalt Viimsi valla vaates olulisi ülesandeid – valgustus paranes 18 piirkonnas, muutes seeläbi liiklemise ohutumaks, tõstes samal ajal turvalisust. Ühtlasi kaasneb väiksema kuluga elektrienergiale rahaline sääst. Hinnanguliselt hoitakse aastas kokku üle 20 tuhande euro.

Projekti „Viimsi valla LED-valgustamine“ rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kogumaksumuseks kujunes pisut üle 990 tuhande euro, millest toetus moodustas 565 tuhat eurot.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond avaldab tänu kõikidele osapooltele ja tänab elanikke ning Viimsi valla ettevõtteid mõistva suhtumise eest ehitusperioodil.

Jaan Urb, LED II projektijuht