Eralasteaiad ja hoiud

Viimsi vallas elavatel lastel on võimalik käia eralasteaias või eralastehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes. Alates 1. septembrist 2022 ostab Viimsi vald erasektorist toetuslepinguga eralasteaia ja eralastehoiu teenust. See tähendab, et valla koostööpartneritest eralasteaiad ja eralastehoiud hoiavad lapse kohatasu võrdse munitsipaallasteaiaga - kohatasu lapsevanemale on 73 eurot. Sellisel juhul on Viimsi valla toetus eralasteasutusele kuni 477 eurot kuus ja eralastehoiule kuni 400 eurot kuus lapse kohta. Viimsi vald toetab 260 euroga ka neid eralasteasutusi, kelle kohatasu lapsevanemale on kõrgem kui 73 eurot. Sellisel juhul sõltub lapsevanema kohatasu eralasteasutuse hinnakirjast.

KUIDAS LAPS ERALASTEAEDA VÕI ERALAPSEHOIDU PANNA

  1. Valige allolevatest valla koostööpartnerite hulgast sobiv eralasteaed või eralastehoid*
  2. Esitage ARNO süsteemis kohataotlus
  3. Kohtade olemasolul kinnitatakse taotlus lasteasutuse poolt**
  4. Sõlmige lasteasutusega leping

ERALASTEAIA/HOIU KOHATAOTLUS 

* Kui te ei näe endale sobivat hoidu, võtke lasteasutusega ühendust ja paluge neil kirjutada Viimsi valla
alusharidushariduse vanemspetsialistile (polina.kossenkova@viimsivv.ee)
** Edasine suhtlus toimub lapsevanema ja lasteasutuse vahel

Viimsi valla poolne toetus tasutakse otse eralasteaiale või eralastehoiule. Eralasteasutuse poolt lapsevanemale esitatud arve on valla toetussumma võrra väiksem ja toetuslepinguga liitunud asutuse puhul ei tohi olla lapsevanema kohatasu kõrgem kui 73 eurot kuus.

TOETUSE SAAMISE TINGIMUSED

  • Toetuse maksmiseks on nõutav lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Viimsi vallas toetuse maksmise kuul.
  • Toetust makstakse lapsele alates 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamisest.
  • Eralasteaia/hoiu toetust saav laps võib, aga ei pea olema MLA Viimsi Lasteaedade  järjekorras. Juhul kui laps on järjekorras ning lapsevanem ei soovi saada MLA kohapakkumist jooksvaks õppeaastaks, peab ta ARNO süsteemis soovitud õppeaasta edasi lükkama. Õppeaasta edasilükkamisega jääb lapsele võimalus käia eralasteaias, aga taotleda soovi korral MLA kohta tulevikus. Täpsema juhise leiate siit.

LISAINFO

„Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ määrus (kehtiv alates 1.01.2023)

INFO ERALASTEAIA- JA ERALASTEHOIU JUHATAJALE

Lasteasutused, kes pakuvad Viimsi valla eelkooliealistele lastele eralasteaia või eralastehoiu teenust on oodatud meie koostööpartneriks. Palume Teil  Viimsi valla Iseteeninduses "Eralasteasutuste lepingute taotlused" alt valida sobiv koostöövorm ning taotlus esitada. 

KONTAKT

Polina Kossenkova
alushariduse vanemspetsialist
polina.kossenkova@viimsivv.ee
602 8844

 

 

 

  Eralasteaiad, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 73€)    
  Eralasteaia nimi Koduleht   Kontakt e-mail
  Edu Valem www.lasteaed.eraharidus.ee   sekretar@eraharidus.ee
  Aserbaidžaani Eralasteaed Fidan  www.fidan.ee   info@fidan.ee
  Eralasteaed Lillelapsed www.lillelapsed.ee   info@lillelapsed.ee
  Eralasteaed Pääsupoeg www.paasupoeg.ee   paasupoeg@yahoo.com
  Juudi lasteaed AVIV www.aviv.ee    info@aviv.ee
  Kaarli Kooli lasteaed www.kaarlikool.ee   info@kaarlikool.ee 
  Kelvingi lasteaed www.kelvingilasteaed.ee   kelvingila@gmail.com
  Lasteaed "MA RAY" www.montessoricentre.eu   maraymtu@gmail.com
  Põnnipesa lasteaed www.pesa.ee   kristiina.sillaste@pesa.ee
  Püha Johannese Kooli lasteaiaosa "Jussike" www.pjk.ee   silja.maasing@pjk.ee
 

Rahvusvaheline Eralasteaed

www.kindergarten.ee    nataly@kindergarten.ee 
  Adelion Kids www.adelionkids.ee   kaja.saar@adelionkids.ee
  Tiki Triki www.tikitrikilasteaed.com/haabneeme   tikitrikiharju@gmail.com
  Meelespea Waldorflasteaed www.waldorflasteaed.ee   piret.kipper@waldorf.ee
  Väike Päike eralasteaed www.lasteklubi.ee   marju.saar@lasteklubi.ee
 

Ecoplanet lasteaed

www.ecolasteaed.ee/et/   info@ecolasteaed.ee
  OÜ Minilasteaed Lõvimeri www.lovimeri.eu   jana.kuusk@gmail.com
         
  Eralastehoiud, kes on liitunud valla toetuslepinguga (lapsevanema kohatasu 73€)    
  Eralastehoiu nimi Koduleht   Kontakt e-mail
  "Karu Nuti" lastehoid www.nuti.ee   info@nuti.ee
  Eco Planet Lastehoid www.ecolastehoid.ee   info@ecolastehoid.ee
  Tinkivinki www.tinkivinki.ee   tatjana-tln@mail.ru
  Helde Puu lapsehoid www.facebook.com/HeldePuu   marittamust@hotmail.com
  Laste õue Loovuskeskuse lapsehoid www.lasteloovuskeskus.com    salmarmarjet7@gmail.com
  Open Mind Lapsehoid www.omlastehoid.ee   info@omlastehoid.ee
  Viimsi Miisu www.viimsimiisu.ee   viimsi.miisu@gmail.com
  Väike Päike Viimsi Lapsehoid  www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/viimsi-lastehoid/   siret.leinpuu@lasteklubi.ee
  Väikelaste Päevahoid Juntsu www.juntsu.ee   juntsu@juntsu.ee 
  Väikese hipi lapsehoid www.hoid.ee    gelly.schmidt@gmail.com
  Miki Minni lapsehoid www.minnilapsed.ee    kelly_kilk@hotmail.com
  Väike Päike Rahvusvaheline lastehoid www.lasteklubi.ee/teenused/lastehoid/rahvusvaheline-lastehoid/   international@lasteklubi.ee
  Liisu Lastehoid www.liisulastehoid.ee   liis.loo@hotmail.com
  Tallinna Montessori Maja www.montessorimaja.ee   info@montessorimaja.ee
  Väike Päike Mustamäe lapsehoid www.lasteklubi.ee   kadri.riiner@lasteklubi.ee
  Merekaru lapsehoid     anastassiakivisaar@gmail.com
  Väike Päike Kesklinna lapsehoid www.lasteklubi.ee   janne.ojanurm@lasteklubi.ee
  Väike Päike Kalamaja lapsehoid www.lasteklubi.ee   sven.soomuste@lasteklubi.ee
 

Päevatera OÜ

    val.musatovas@gmail.com
  Põnni Mängumaa Lutheri Päevahoid www.ponnimangumaa.ee   tiina@ponnimangumaa.ee
  Tiki-Triki Haabneeme Hoiupesa www.tikitrikilasteaed.com/meist   merjepoom@gmail.com
  NOVA lastehoid https://www.facebook.com/nova.lastehoid   info.lastekeskus@gmail.com
  Angels Group lastehoid     Jelena_par@mail.ru
  Remory lastehoid    

 maia3695@gmail.com

  Mõmmipesa lastehoid www.mommipesa.eu   info@mommipesa.eu
  Eriline lapsepõlv https://erilinelastehoid.wixsite.com/erilinelastehoid   erilinelapsepolv@gmail.com
  Meie digilastehoid www.meielasteaed.ee   info@meielasteaed.ee
  Eralapsehoid Pajutibud     mitana.ou@gmail.com
  Murzi lapsehoid http://www.deti.ee    info@deti.ee
  LA-LA Lapsehoid www.laululinnu.eu    lalalapsed@gmail.com
  Bim-Bom lastehoid     olgabudolina@gmail.com
  Eralasteaiad ja -hoiud, kes on liitunud valla  vabatahtliku toetusega (lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia kohatasust)
  Eralasteaia nimi Koduleht Kontakt e-mail
  Eralasteaed Aarete Saar www.tela.ee info@tela.ee
  Kalli-Kalli Lasteaed www.kalli.ee signe@kalli.ee
  Lasteaed Vurr www.lasteaed.reaal.ee ilona.taar@reaal.ee
  Tallinn International School OÜ www.ist.ee office@ist.ee
  Eralasteaed NABA/ NABA lastehoid www.naba.ee kristi@naba.ee
  Iseseisvad Mudilased   annika@nilson.ee

1.    Kas ma saan eralasteaia/ lastehoiu toetust kui mu laps ei ole MLA järjekorras?
Jah, saate toetust.

2.    Kas lapse kohatasu selles eralasteaias/ lastehoius, kus minu laps käib on 73€ kuus?
Saate kontrollida eralasteasutuste nimekirja, kes on liitunud Viimsi valla Toetuslepinguga SIIT.

3.    Ma ei taha last veel MLA lasteaeda panna, aga soovin olla MLA järjekorras.
Laps võib käia eralasteaias/ lastehoius ja olla MLA järjekorras. Kui lapsele ei soovita kohta algavaks õppeaastaks (2021/22) palume lapsevanemal MLA kohataotluses olev õppeaasta edasi lükata. Juhised leiate SIIT.

4.    Kas eralasteaia/ lastehoiu toetuse saamiseks peavad olema mõlemad lapsevanemad Viimsi valda sisse kirjutatud?
Toetuse maksmise kuul peavad olema laps ja vähemalt 1 lapsevanem Viimsi valla elanikud.

5.    Kui ma loobun MLA pakutud kohast, kas ma kaotan eralasteaia/ lastehoiu toetuse?
Ei, laps võib käia edasi eralasteaias/ lastehoius ja ei kaota Viimsi valla toetust.

6.    Minu laps saab kuu keskel 1a 6 kuuseks. Kas ma saan poole kuu eest toetust?
Jah, kuu keskel 1a6k vasnuseks saav laps saab jooksva kuu eest toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1 aasta ja 6 kuu vanuseks saamise päevast alates.

7.    Kas ma pean ise Arno süsteemi lisama lastehoiust saadud arve ja maksekorralduse?
Alates 1.aprillist 2021 ei pea lapsevanem enam Arno süsteemi lisama 2021.a aprilli eest saadud arvet ja maksekorraldust. Märtsi eest saadud arve ja maksekorraldus tuleb Arno süsteemi lisada (Minu lapsed- “Eralastehoiu toetus”). Alates 01.aprillist maksab lapsevanem kohatasu otse lastehoiule (73€, kui lastehoid, kus teie laps käib on liitunud valla toetuslepinguga). Ülejäänud osa arvest kompenseerib Viimsi vald otse lastehoiule.

8.    Minu eralasteaed/ lastehoid on valla vabatahtiku toetusega liitujate nimekirjas. Kui suur on sel juhul lapsevanema kohatasu?
Lapsevanema kohatasu sõltub eralasteaia/ lastehoiu hinnakirjast. Viimsi vald toetab vabatahtliku lepinguga liitunud eralasteaeda/ lastehoidu 260 euroga kuus lapse kohta. Lapsevanema kohatasu saab arvutada, kui lahutada hinnakirjajärgsest kohatasust 260€ (näiteks kohatasu on 500€-260€= lapsevanema osa 240 eurot).

9. Kas valla toetust saavad mõlemad eralasteaiad/ hoiud, kui minu laps liigub poole kuu pealt teise eralasteaeda/hoidu?
Valla toetuse saab vaid eralasteaed/hoid, kus Teie laps käis jooksva kuu esimese päeva seisuga.

10. Kui kiiresti kinnitatakse koht eralasteaias/hoius?
Soovitame enne eralasteaia/hoiu koha taotluse esitamist asutuse esindajale helistada ning uurida vabade kohtade olemasolu. Kui kohataotlus on rohkem kui paar päeva "Menetlemisel" või "Ootel" staatuses, soovitame samuti helistada eralasteasutuse juhatajale.