Koduse lapse toetus

Koduse lapse toetus on mõeldud abiks peredele, kus kasvab 1a6k - 3-aastane laps (k.a. õppeaasta jooksul 3-aastaseks saanud laps), kes ei käi koolieelses lasteasutuses või lapsehoius.  

Õigus toetusele on lapsevanematel, üksikvanemal, eestkostjal või lepingulisel hooldajal, kelle laps on saanud jooksva kuu 10. kuupäeva seisuga vähemalt pooleteise aastaseks (1 aasta ja 6 kuud). Õppeaasta jooksul kolme aastaseks saava lapse puhul kehtivad toetuse maksmise tingimused kuni õppeaasta lõpuni 31. augustil.

ESITA TAOTLUS

  • Toetust saab taotleda lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja.
  • Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Viimsi vallas. 
  • Toetuse taotlus tuleb esitada hariduse infosüsteemi „Arno“ kaudu vaid ühel korral kogu toetuse perioodi kohta. Hariduse infosüsteemi “Arno” jõudmiseks palume kasutada nuppu “Esita taotlus”. Taotlust ei saa esitada enne, kui laps on jooksva kuu 10. kuupäevaks 1a ja 6 kuu vanune. Toetuse taotluse peab lapsevanem esitama hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks. Väljamakse tehakse lapsevanema kontole hiljemalt sama kuu 25. kuupäevaks. Toetust makstakse, kuni muutub toetuse saamise alus.
  • Juulikuu eest toetust ei maksta.

Toetuse maksmine lõpeb

  • kui laps on läinud koolieelsesse lasteasutusse või lapsehoidu. Õppeaasta jooksul kolmeaastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni (31. august).
  • kui laps on saanud munitsipaallasteaia või eralasteaia hankekoha pakkumise ja pakutud kohast loobunud. Toetuse maksmine lõppeb pakkumisest loobumisele järgneval kuul.

TOETUSSUMMA 

Toetust makstakse summas 250 eurot/kuus lapse kohta. 

LISAINFO 

KONTAKT 

Polina Kossenkova
alushariduse vanemspetsialist
polina.kossenkova@viimsivv.ee
602 8844 

Broneeri aeg vastuvõtule