Viimsi 2045 arengustrateegia koostamine

visioonipäev
Viimsi Visioonipäev 2023. Foto: Tiit Mõtus

2022. aastal algas meie valla arengus kaks äärmiselt olulist protsessi, mis mõjutavad Viimsi tulevikku järgnevatel kümnenditel. Esmalt on koostamisel valla uus üldplaneering, mis paneb paika kogu valla ruumilise kujunemise põhimõtted. Lisaks siis ka arengustrateegia aastani 2045, mis annab pikema visiooni valla arengule. Need kaks dokumenti seavad valla tavapärase nelja-aastase ja koalitsioonilepingutest lähtuva juhtimistsüklist oluliselt pikemad eesmärgid.

Mõlema kontseptsiooni loomises on väga olulisel kohal elanike kaasamine. Rahulolu-uuringust tuli palju tagasisidet valla avaliku ruumi kujundamisele, millelt oodatakse suuremat rohelust ja elanike vajadustega arvestamist. Murekohaks on funktsionaalse keskuse puudumine, kus oleksid pargid, toidukohad, vaba aja veetmise võimalused koos vajalike teenustega. 

Üldplaneering ja strateegia on olulised kahest perspektiivist. Ühelt poolt seab see suuna valla praegustele ja tulevastele juhtidele,  aga teiselt poolt annab see valla elanikele selgema teadmise sellest, kuhu suunas valla areng liigub ja millised on eesmärgid. Kuna mõlemad kontseptsioonid on Viimsi tuleviku arengus keskse tähtsusega, on oluline, et sellesse protsessi panustaksid kõik viimsilased, kes soovivad tuleviku kujundamises kaasa rääkida. 
Viimsi valla kehtivad arengukavad leiad:
 https://www.viimsivald.ee/viimsi/vallavalitsus/arengukavad

Piirkondlikud tulevikuseminarid

Viimsi valla piirkondlikud tulevikuseminarid toimusid 20.-27. juulini 2023 Viimsi valla erinevates külades. Viiel kohtumisel arutasid kohalike kogukonadade esindajad tänaste kitsaskohtade ja tulevikuvajaduste üle.

Loe seminaride kokkuvõtet ja ettepanekuid koos vastustega SIIT.

Viimsi Visioonipäev 2023

1. aprillil 2023 toimus esmakordselt Viimsi Visioonipäev, mis andis viimsilastele võimaluse kaasa rääkida Viimsi 2045 strateegia loomises. Päeva eesmärk oli ärgitada inimesi mõtlema globaalsetest arengutrendidest ja sellest, kuidas saaks selles kontekstis targemalt kujundada koduvalla tulevikku. Esinesid vallavanem Illar Lemetti, kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl ja majandusekspert Raivo Vare.    

Visioonipäeva raames toimus kuus töötuba, kus elanikud said oma mõtted kirja panna: 

Visioonipäeva raames leidis aset ka noorte konverents #nooredviimsist, mis oli mõeldud 13-19aastastele noortele. Noorte konverentsi fookuses on noorte ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas. 

Galerii visioonipäevast asub SIIN.
Tagasisidet elanike kaasamisele saad anda SIIN.

Viimsi 2045 loomisest 

Viimsi Visioonipäeval arutles kodukoha tuleviku üle paarsada viimsilast (3.04.2023)
Visioonipäev annab kogukonnale võimaluse kujundada Viimsi tulevikku (22.03.2023)
Visioonipäev läheneb (21.03.2023)
Milline võib olla meie Viimsi aastal 2045? (19.01.2023)
Kokkuvõte Viimsi rahulolu-uuringu tulemustest (21.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa IV (20.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa III (19.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa II (18.10.2022)
Millest räägivad Viimsi rahulolu-uuringu tulemused? Osa I (17.10.2022)
Valla rahulolu-uuringus rääkis kaasa pea 1300 viimsilast (27.09.2022)
 

KONTAKT

Liia Lõpp
peaspetsialist - partnerlussuhete juht
liia.lopp@viimsivv.ee
5234743