Visioonipäeva kokkuvõte: kultuurne ja sportlik Viimsi

26. aprill 2023
foto

Minu jaoks oli Viimsi Visioonipäev inspireeriv sündmus, mis tõi kokku teiste seas ka need inimesed, kellele läheb korda meie valla spordi- ja kultuurielu. Üheskoos otsisime töötubades vastuseid olulistele küsimustele, mis puudutavad meie kodukandi kultuuri- ja spordiidentiteedi arenguid ja kultuuripärandi säilitamist Viimsis.

Mul on hea meel, et kõlama jäi see, kui oluline on väärtustada oma juuri ja traditsioone, mistõttu peaks Viimsi kultuurielu olema mitmekülgne ja kättesaadav kõigile. Viimsilased tunnevad oma kogukondlikku identiteeti, kuid soovivad Viimsi Artiumiga olla ka maailma tippkultuuri kaardil ja saada sellest osa. Viimsi Artium on oma lühikese tegutsemisaja jooksul seda positsiooni kindlalt kinnistanud ja võime Artiumis tegutsevate inimeste üle väga uhked olla.

Ühistest aruteludes jäi kõlama soov, et  meie valla spordikultuur oleks tugev ja mitmekülgne. Selleks on oluline, et sporditoetused oleksid kättesaadavad neile, kes seda vajavad. Veel tuleb eesmärgiks võtta, et igas külas oleks korralik spordiväljak ning Viimsi peale üks spordikeskus. Viimsist võiks kujuneda Eesti sportlikuim vald, kus tegutsevad spordiklubid on Eesti parimate seas. See aga tähendab, et infrastruktuur, kus meie sportlased treenivad, peab seda kõike ka võimaldama.

Samas peab tippspordi kõrval olema aega, ruumi ja väljundeid harrastajatele ning rahvaspordi entusiastidele. Sama puudutab ka erinevaid spordialasid – kõigile peab jaguma võimalusi, et sportlaste võimekused saaks parimal moel avalduda. 

Viimsi peab säilitama oma kultuuripärandi ja kogukonna tunde. Seega oleks tore, kui igal Viimsi  külal oleks missioon oma kogukonda liita ja hoida uhkusega rinnas tunnet oma külast ja Viimsist laiemalt. Siin on oma koht koduloo uuringutel ja selle jagamisel, ühistel üritustel ja kooskäimistel, aga ka miks mitte oma küla hümnil.

Kodukoha kultuuri hoidmiseks tuleb osata väärtustada ka seda, mis meil juba olemas on. Viimsi Artiumi kõrval on heaks näiteks Viimsi raamatukogu, mis on omanäoline lahendus, mille osas käivad teised kohalikud omavalitsused meilt kogemusi ammutamas. Raamatukogu funktsioon on ajas muutunud ja tegu ei ole enam ainult kohaga, kust raamatuid laenutada, vaid kogukonnakeskusega, mis võimaldab väga erinevaid tegevusi. 

Olulisel kohal on ka Viimsi saared, mille elanikel peavad olema vajalikud võimalused enda teostamiseks nii kultuuris kui ka spordis. Üle ega ümber ei saa sellest, et Naissaarele oleks NargenNordi muuseumist väga palju võita. 

Suurimad ootused on visioonipäeva põhjal kogukonnal seotud jalgpallihalli rajamisega, valla terviseradade võrgustiku edasi arendamisega, Viimsi gümnaasiumi multifunktsionaalse õppehoone rajamise ning kõigile hõlpsalt kättesaadava Viimsis toimuva ürituste infoga. Viimase osas soovitan juba täna inimestel külastada valla kodulehel asuvat sündmuste kalendrit: www.viimsivald.ee/sundmused.

Kindlasti vajab tööd see, et igas külas oleks tulevikus oma multifunktsionaalne spordiväljak, vallas oleks korralik spordikeskus, kus saab veeta vaba aega ja tegeleda spordiga ning rajatud saaks ka kauaoodatud jäähall. 

Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid ja oma nägemust visioonipäeval jagasid! Viimsi Visioonipäeval toimunud töötoas kõlanud mõtetest lähevad valla pikaajalisse arengustrateegiasse, mis plaanitakse ellu viia aastaks 2045, järgmised mõtted:

  • igas külas on multifunktsionaalne spordiväljak;
  • vallas on spordikeskus, mis on mõeldud vaba aja veetmiseks ja sporditegemiseks;
  • jäähalli rajamine.

Nikolai Bentsler
abivallavanem
 

Foto: Tiit Mõtus