Viimsi Visioonipäeval arutles kodukoha tuleviku üle paarsada viimsilast

3. aprill 2023
foto

Laupäeval, 1. aprillil toimus esmakordselt Viimsi Visioonipäev, kuhu tuli Viimsi tuleviku osas kaasa rääkima umbes 200 viimsilast, kes vaatamata päikselise kevadilmale võtsid selleks oluliseks sündmuseks aja.

Kui päevajuht Urmas Vaino uuris päeva alguses, et miks inimesed otsustasid visioonipäevale tulla, jäi ühiselt kõlama, et kohalolijatele pakub Viimsi areng siirast huvi ning soov üheskoos koduvalla arengusse panustada tuleb südamest.

Enne veel, kui osalejad töötubadesse suundusid, esinesid päeva alguses ka majandusekspert Raivo Vare ja Hundipea kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl.

Pea 20 aastat alaliselt Viimsis elava Vare ettekandest jäi kõlama mitu mõtet. Ta rõhutas, et maailm on muutumises ja Viimsi peab muutustega kaasas käima. Rahvusvahelistumine, struktuurne majanduslik areng, linnastumine, „Tark Linn“, ökologiseerimine, vaba aja veetmine ja vananev rahvastik on vaid osad märksõnad, mis Vare oma ettekandes esile tõi. Ta rõhutas, et oluline on mitte lasta muutustel ja arengul juhtuda juhuslikult, vaid muutust peab oskama targalt ja teadlikult juhtida, vältides objektipõhist planeerimist ja tagades valla tervikliku arengu. Vare tõdes, et kõike korraga ei saa, kuid perspektiivsem vaade, avatus, kogukonna ja ettevõtete kaasamine on valla arengus väga olulisel kohal.

Inspireerivad kõnelejad ja asjakohased mõtted olid heaks stardipauguks jätkamaks arutelusid väiksemates töötubades. Visioonipäeval osalejad said valida seitsme töötoa vahel: ettevõtlik Viimsi, tark, loov ja uuendusmeelne Viimsi, ruumiliselt läbimõeldud Viimsi, jätkusuutlik Viimsi, hooliv Viimsi, kultuurne ja sportlik Viimsi ja #nooredviimsist. Kõigil oli võimalik osaleda kahes töötoas, kus sai avaldada omi mõtteid ning kuulata ka teisi.

Kohaletulnud oli aktiivsed ja oma mõtteid jagati palju. Lennukamatest ideedest jäi kõlama, et Viimsist võiks tunnel Helsingisse minna, sest see looks võimaluse käia päeval sealses ülikoolis õppimas ning õhtuks tagasi koju tulla. Küsiti, kas igas külas võiks olla oma Artium ning kuidas saavutada olukord, et Viimsis oleks rohkem töökohti? Üks osalejatest sõnas, et Viimsi ei ole lihtsalt ihaldusväärne koht elamiseks, vaid iga elanik on tänulik, et kuulub sellisesse kokkuhoidvasse kultuuri ja keskkonda.

„Soovin veelkord tänada kõiki visioonipäeval osalenud viimsilasi, esinejaid, töötubade juhte ja sündmuse korraldajaid. Koos panime aluse üritusele, mida on kavas hakata korraldama igal aastal. Kui sel aastal andsime sisendi pikajalise arengukava koostamiseks, siis järgmisel aastal on suure tõenäosusega fookuses valla uus üldplaneering,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Põhjalike töötubade kokkuvõtetega saab lugeda 28. aprillil ilmuvas Viimsi Teatajas ja valla kodulehel viimsi.ee.

Fotogalerii on nähtav Viimsi valla Facebookis. Fotode autor on Tiit Mõtus.

Jane Saks
avalike suhete osakond