Koduteenused

Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viimsi vallas elavad pensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul:

  • kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad
  • kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Koduteenust saavad taotleda ka Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viimsi vallas elavad terviserikke või operatsiooni järgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud. Koduteenuste põhiteenused on  teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus ning aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu. Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis tuleb teenuse finantseerimiseks esitada avaldus sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale.

VAJALIKUD SAMMUD

  • Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnae spetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.