Lemmik- ja metsloomad

LEMMIKLOOMAD

Teateid Viimsi valla territooriumil hulkuvate lemmikloomade kohta saab edastada Viimsi Vallavalitsuse alltoodud kontaktidel:

Telefon: 602 8853 (heakorra vanemspetsialist)
Telefon: 602 8827 (ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja)
E-post: kommunaal@viimsivv.ee 
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.

INFOT HOIUPAIGAS OLEVATE LOOMADE KOHTA SAAB MTÜ-lt LOOMADE HOIUPAIK

Telefon: 5349 4045 (E-P 10.00-17.00)
E-post: info@loomadehoiupaik.ee 
Koduleht: www.pets.ee

METSLOOMAD

Metsloomadega tegelevad Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt Keskkonnaamet ja Päästeamet.
Kui näete ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu, siis helistage keskkonnainfo telefonile 1313, kust edastatakse teade vajadusel ka Keskkonnaametile.
Päästeamet (112) aitab looma tagasi loodusesse. 
Lisainfo, kuidas käituda metsloomadega SIIT