Hooldaja määramine ja hooldajatoetus

Hooldaja määramise ja hooldaja toetuse taotlus lae alla SIIT

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Hooldajatoetust makstakse rahvastikuregistri järgselt Viimsi vallas elavate 

  • 18-aastaste ja vanemate inimeste, kes tervislikust seisundist tingituna vajavad kõrvalabi ja juhendamist, hooldamise eest teovõimelisele hooldajale või eestkostjale 

  • või puudega laste ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale.  

Toetussumma 

Toetuse saaja 

100€/kuus 

3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 

70€/kuus 

raske puudega isiku ning 16-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 

100€/kuus 

sügava puudega isiku ning 16-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 

KUIDAS TAOTLEDA

  • Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotluste vastuvõtt toimub Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu)   

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal.  

Taotlusega esitatavad lisadokumendid 

  • Isikut tõendava dokumendi 

  • Sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta; 

  • Hooldaja nõusoleku hooldajaks asumise kohta, kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks sobiva isiku 

  • Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on õigus nõuda hooldatavalt täiendavaid lisaandmeid või -dokumente, millest teda informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest. 

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
E-post: margit.stern@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8857 
Kabinet: 115 
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 

Vastuvõtuajad  

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega!

Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.