Võlanõustamine

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. Teenust osutatakse toimetulekuraskustega inimestele.

VÕLANÕUSTAMISTEENUSE VÕIMALUSED

  • võlanõustamisteenus töötuna/tööotsijana registreerunud inimestele läbi Töötukassa;
  • võlanõustamisteenus läbi teiste tasuta pakutavate võimaluste;
  • õigustatuse korral toetus võlanõustamisteenuse eest tasumiseks

VAJALIKUD SAMMUD

  • Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00