Turvakoduteenus lastele

Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

VAJALIKUD SAMMUD 

  • Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse vanemspetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.

KONTAKT

Lastekaitse vanemspetsialistid: 
Dei Stein

602 8841 
dei.stein@viimsivv.ee

Kati Kütt
602 8826
kati.kutt@viimsivv.ee

Laura Johanna Derkun
602 8817
laura.johanna.derkun@viimsivv.ee

Airi Vaaderpall
602 8724
airi.vaaderpall@viimsivv.ee 

Vastuvõtuaeg
 E 14.00-17.30
N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00