Abihoonete püstitamine

  • Abihoonete (ehitisealuse pinnaga üle 20 m2 ) püstitamine kinnistule nähakse ette detailplaneeringus või projekteerimistingimustes.
  • Alla 20 m2 abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada. Järgida tuleb siiski, et abihoonet ei ehitataks ehituskeelualasse ja ilma naabri nõusolekuta kinnistu piirile lähemale kui 4 m.
  • Kui soovitakse püstitada abihoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m2 ja kõrgus kuni 5 m (nt kuur, garaaž, panipaik, varjualune jms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt.
  • Ehitusteatis on riigilõivuvaba.
  • Kui abihoone on üle 5 m kõrge või ehitisealuse pinnaga üle 60 m2 , on vaja taotleda ehitusluba. Riigilõiv on sellisel juhul 250 €.