Puurkaevu ja -augu rajamine

  • Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama Viimsi Vallavalitsusega.
  • Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm. Taotlus saata ehitus@viimsivv.ee.
  • Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.