Puurkaevu ja -augu rajamine

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik peab rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastama kohaliku omavalitsuse üksusega, Viimsi Vallavalitsusega.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm. Taotlus saata ehitus@viimsivv.ee.

Puurkaevu ja soojuspuuraugu rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba ja koostada ehitusprojekt.