Sooja joogi automaadid said valla elanikelt rohelise tule

06. Mai 2022
jook

Aprilli lõpus elanike seas läbi viidud küsitluses osales kokku 123 vastajat, kellest 88% pooldas joogiautomaatide paigaldamist avalikesse kohtadesse.

Aprillis pöördusime vallaelanike poole palvega anda oma hinnang, kas Viimsi valla territooriumil võiks avalikes kohtades olla kuuma joogi automaadid, mis on kasutuses Tallinnas ja ka teistes kohalikes omavalitsustes. Kokku andis oma hääle veebiteel toimunud küsitluses 123 inimest, kellest 54,4% oli nõus, et valla territooriumil oleks võimalik kuuma jooki automaadist osta. 11,4% arvas, et on nõus ja sooviksid, et need oleksid vaid valla keskuse piirkonnas. 34,1% vastanutest leidis, et sellise teenuse järele vajadust ei ole. Ennast nägi potentsiaalse kliendina 63,4% vastanutest.

Tulemused

Kuuma joogi automaatide võimalike asukohtade osas said enim hääli Haabneeme rand (52% vastanutest), Mõisapargi lähedus (47%), Ravi tee busside lõpp-peatuse ala (39%) ja Viimsi staadion (Karulaugu tee lähistel) (35%), keskuses asuva kaupluse territooriumil (23,6%), Randvere peatänava kergtee ääres (19,5%) ja vallamaja esine ala (17,9%). 

Vallale kuuluva kinnisvara kasutusse andmist reguleerib Viimsi vallavara valitsemise kord, mille kohaselt tuleb kinnistu kasutusse andmiseks viia läbi enampakkumise konkurss. Valla ehitus- ja kommunaalosakond töötab järgnevalt läbi võimalused ja tingimused munitsipaalkinnistule joogiautomaadi paigaldamiseks. Seejärel otsustatakse  avaliku konkursi korraldamine rajatiste paigaldamiseks. Hoiame teid kindlasti arengutega kursis. Suured tänud kõigile, kes oma seisukohtasid meiega jagasid. 

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Canva