Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022

Septembris korraldatud rahulolu-uuringu raames paluti Viimsi elanikel hinnata oma kodukoha omavalitsuse juhtimist, rahulolu teenustega ja üldist valla arengusuunda. Elanikel on selge visioon: vähem juurdeehitust, rohkem rohelust ja kvaliteetseid kohalikke teenuseid. Siiski oli nii mitmeski teemas vastajate arvamuse vahel lahknevusi. 

Küsitlus hõlmas 14 valdkonda, mis elanikke kõige otsesemalt puudutavad. On näha, et viimsilaste kaasarääkimise soov on kõrge ja paljud leidsid ka aega pikematele küsimustele vastata. Oma hinnangu andis rahulolu-uuringus 1262 elanikku, mis on ca 200 vastaja võrra rohkem kui eelmisel korral, aastal 2019. Kõige aktiivsemad olid vastajatest naised (66%) vanusegrupis 30–49 ning elanikud, kes on Viimsis elanud 16 aastat ja rohkem (53% kõikidest vastajatest).

Uuringu tulemused annavad teadmise, millised on elanike ootused valla arendamisele ja see annab vallavalitsusele väärtusliku sisendi. Uuringu tulemused saavad sisendiks Viimsi valla pikkaajalise arengukava loomisel, mis seab arenguplaanid aastateks 2023-2045. Sarnane uuring viidi läbi ka 2019. aastal. Üldpildis on keskmine rahulolu 2022. aastal veidi tõusnud võrreldes 2019. aasta tulemustega, aga mitu teemat vajab veel tähelepanu ja tööd. Uuringu viis läbi aastatepikkuse kogemusega konsultatsioonibüroo HeiVäl Consulting, kes on teostanud hulgaliselt uuringuid nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.

Uuringuga saab tutvuda ka pdf-formaadis siin, mida saab mugavalt oma arvutisse alla laadida.

Loe lisaks artikleid, mis avavad uuringu tulemuste tausta ja aitavad tulemusi paremini mõista: