Viimsi vald omandab Randvere küla mängu- ja spordiväljaku

24. mai 2023
foto

24. mail toimunud Viimsi vallavalituse istungil kinnitati Randvere külas asuva ning eramaale rajatud mängu- ja spordiväljaku maa vallale ostmine ligi 92 000 euroga.

Möödunud aastal pöördus Randvere külakeskuse kõrval paikneva maa kaasomanik OÜ Ablefield Invest vallavalitsuse poole ettepanekuga müüa maatulundusmaa koosseisust ligi 8730 m²  suurune mänguväljaku ja palliplatside osa Viimsi vallale. Randvere mängu- ja spordiväljak rajati omal ajal maaomaniku loal küla keskel asuvale eramaale kogukonna ja ELi fondide ühisprojektina. Algselt kavandatud 5-aastast avalikku kasutust pikendati 10 aastani ja hiljem jäi ala inimestele küll avatuks, kuid eraomandisse. Maaomaniku tehtud pakkumine võimaldab ala säilitada avaliku mänguväljakuna. 

Kuna viimsilased kasutavad avalikke mängu- ja palliplatse aktiivselt, on mänguväljaku ostmine igati vajalik. Elukohalähedased mänguplatsid soodustavad sporditegevuste harrastamist ning pakuvad lastele ja noortele vaba aja veetmiseks mitmekesiseid tegevusi. Lisaks on küla keskel asuv ala piisavalt suur, et sinna erinevaid tegevusalasid ja sportimisrajatisi lisada, laiendamaks seeläbi veelgi vaba aja veetmise võimalusi Randvere piirkonnas. 

„Mänguväljaku maa omandamine loob täiendavalt võimaluse vajaduse korral Randvere lasteaia tegevuse laiendamiseks ja samuti tagab see kindluse mänguväljaku edasisel arendamisel, “ ütles abivallavanem Alar Mik.

Väljakul asuvad jalgpalliplats, korvpalliväljak, rannavõrkpalliplats, lisaks laste mänguväljak, skatepark ja treeningseadmed. Mängu- ja spordiväljak on kasutusel ka küla ühissündmuste alana. „Üldplaneering näeb ette praegusele mänguväljaku alale elamumaa juhtotstarbe, selle asemel mänguväljaku säilitamine teenib enam kogukonna huve,“ tõi Mik välja.

Jane Saks
avalike suhete osakond

Foto: Maa-ameti kaldenurgafoto