Kliimaminister ja Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu käisid tutvumas Viimsi kogemusega

12. juuni 2024
Tutvumine Viimsi kogemustega

Teisipäeval, 11. juunil külastas Viimsi valda SA Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) nõukogu koos kliimaminister Kristen Michaliga. Viimsi tegevust tunnustati ja eraldi toodi esile tublit teavitustööd, mida Viimsi oma kogemuste jagamisel eri osapooltele teeb.

KIK-i külastuse eesmärgiks oli tutvuda Viimsi vallas ellu viidud ja töös olevate keskkonnaprojektidega. Ekskursiooni vallas asuvatel projektialadel viisi läbi abivallavanem Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Taavi Valgmäe ning projektijuhid Siim Reinla ja Tanel Mätlik.

Esmalt tutvuti LIFE UrbanStorm projekti raames rajatud parklaga, seejärel Haabneeme kooli kõrval oleva peatänava projekti raames ümberehitatud ja säästlike lahendustega kombineeritud parklaga. Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Taavi Valgmäe andis ülevaate parkla ehitamisest ning presenteeris vett läbilaskva asfaldi tööpõhimõtet. Elava arutelu käigus uuriti materjalikasutuse, hooldamise ning ka maksumuse kohta. Projektijuht Tanel Mätliku sõnul võib ehitushindade erinevus tavalahenduse või säästlike lahendustega kombineeritud lahenduste vahel on kusagil 9%.

Tutvustus

Peatänaval tutvustas abivallavanem Alar Mik sinna rajatud lahendust ja edasisi kavandatavaid etappe. Muuseas keskenduti keskkonnasäästlikule hooldemeetodile. Nimelt on viimasel kahel aastal sel lõigul kloriidivaba teehooldust praktiseeritud. Abivallavanem kirjeldas nende projektide suuremaid õppimiskohti ja õnnestumisi. Viimsi Artiumi juures keskenduti sinna rajatud looduslähedastele lahendustele. Valla projektijuhtide sõnul on oluline uute ja looduslähedaste lahenduste loomisel hanke tingimused täpsemalt lahti kirjutada. Projekteerimistöödel ning ehitusel tuleb täiendavalt juhendada ja kontrollida, et kõik läheks plaanipäraselt. Muidu võib juhtuda nii, et vihmavee nõvale paneb insener restkaevu, et ala kuivendada. 

Tutvustus

Ringkäik tehti ka Artiumi vastas asuvas mitmete erinevate rohekatetega parklas. Huvi tunti parklas sõidualal kasutatava dreenbetooni vastu. Hetkeks peatuti MUSTBE projekti alal, kuhu on kavandatud sademevee baasil purskkaev, mis peaks olema teadaolevalt Eestis esimene taoline lahendus. „Sellised lahendused näitavad, kuidas on võimalik sademevee äravoolu torudesse viivitada ja seeläbi luua avalikku ruumi rikastav lahendus,“ tõi projektijuht Siim Reinla välja.

Edasi võeti suund Mereranna teele ja sellel lõigul tutvustati Riigikantseleiga koostöös läbi viidavat roheasfaldi ehk liginiiniprojekti. Nimelt on kavas Randvere peatänav rekonstrueerida ligniinil baseeruva asfaltbetooniga, milles ligniini sisaldus on ligi 40%. Hetkel käivad selles osas Tallinna ülikoolis rakendusuuringud ja laboratoorsed katsed. Tegemist saab olema spetsiaalselt Eesti oludele kohandatud retseptiga, mille katsetus saab olema Eestis.

Lõpuks peatuti LATEST Adapt projekti alal, kuhu on vald loomas sademevee kogumislahendust, millest peaks kujunema peatänava vaba-aja ala. Kogutud sademevett on kavas puhastada ja kasutada nii teede ja torude pesuks, taimede kastmisel kui ka võimalusel avalikus tualetis. 

Lisaks sellele räägiti KIK-i esindajatele rohetunneli plaanist, Tammede õppepargist ja taaskasutusprojektidest. Nõukogu liikmed tänasid tutvustuse eest ja minister tänas valla tunnustas valda senise panuse ja tubli töö eest ning soovis edasiste projektide elluviimseks jõudu. Kuna Viimsi vald on aktiivne oma laialdaste kogemuste jagamisel, tõid KIK-i esindajad esile ka meie head tööd teavitustöö osas, mida tehakse teistele omavalitsustele, korteriühistutele jne. Huvi looduslähedaste lahenduste osas on igal aastal aina kasvanud.

Alar Mik
abivallavanem

Fotod: Eliise Kuus ja Tanel Mätlik