Järgmised Viimsi Teatajad toimetab postkastidesse Eesti Post

30. mai 2023
foto

Viimsi Teataja kojukande teenust pakub alates 8. juunist AS Eesti Post (Omniva), kes toimetab 9. juunil ja kahel järgneval päeval viimsilaste kodudesse valla ajalehed.

Avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesmendi sõnul on olulisim muudatus uue lepinguga see, et lehe kojukanne on lubatud teha kolmel päeval. „See tundus meile mõistlik, sest ka varasemalt jõudis ajaleht inimeste postkastidesse mitme päeva jooksul. Meie jaoks on oluline veenduda, et kojukanne jätkuks viimsilaste kogukonnale tuttaval ja sobival moel,“ selgitas Leesment.

Käesoleva aasta alguses andis OÜ Express Post teada, et pärast 26. maid nemad enam Viimsi Teatajale lehekande teenust ei osuta. See tähendas, et infolehele tuli leida riigihanke korras uus teenusepakkuja. 17. mail lõppenud riigihankes osalesid kolm pakkujat: Target Master OÜ, AS Eesti Post ja Hepex OÜ. Hanke võitis Eesti Post kelle pakkumine oli neist odavaim ehk 72 488,64 eurot (+ km). Hea uudis on ka see, et võrreldes varasema hankega, on kojukande teenus märkimisväärselt odavnenud. Leping uue teenusepakkujaga kehtib 31. detsembrini 2025.

Avalike suhete osakonna juhataja Heiko Leesmendi sõnul on neil plaanis Eesti Postiga väga selgelt kokku leppida teenuse üleminek ja see, kuidas lehte levitamine toimuma hakkab. „Oleme väga tänulikud, kui inimesed annaksid võimalikest tõrgetest teada, et saaksime Eesti Postiga teenust kohe paremaks muuta,“ julgustas Leesment

Juhul, kui Viimsi Teataja teie postkasti ei jõua, palume sellest teada anda e-posti teel jane.saks@viimsivv.ee.

Viimsi Teataja on tasuta Viimsi valla infoleht, mis ilmub üldjuhul kaks korda kuus reedeti. Erandiks on juuli ja august. Viimsi Teataja on 20- või 24-leheküljeline. Lehe tiraaž on 10 860 eksemplari ja see jõuab otsepostitusena 9600 Viimsi valla postkasti. Lisaks  leiab lehe suurematest kaubanduskeskustest ja kultuuriasutustest. 2022. aasta Viimsi valla rahulolu-uuringu vastajate hinnangul on Viimsi Teataja neile kõige olulisem kanal kohaliku elu kohta info hankimisel. Käesoleval aastal ilmub Viimsi Teataja veel 9. ja 30. juuni, 14. juuli, 25. august, 8. ja 22. september, 6. ja 20. oktoober, 3. ja 17. november ning 1. ja 15. detsember.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

Foto: Jane Saks