Riiklik ehitusregistri menetluskeskkond tekitab probleeme

15. juuni 2022
Foto: Alar Mik

Paljud kindlasti juba teavad, et 30. mail uuenes riikliku ehitisregistri (EHR) menetluskeskkond, millega seoses on suured muudatused toimunud süsteemi ülesehituses. Inimesed, kes te helistate valda, palun ärge süüdistage selles ametnikke, kuna nemad ei ole antud süsteemi rajamisega kuidagi seotud. Ka valla töö on olulisel määral häiritud ning me teeme oma tööd vastavalt registri võimalustele. Vabandame tekkinud ebameeldivuste pärast.

EHR-is on uuendamise järgselt juhend küll taotluse koostajale ja esitajale, aga kahjuks kooskõlastajatele ja arvamuse avaldajatele juhendit alles koostatakse. Seega on väga palju probleeme kohaliku omavalitsuse töötajate vaates, mis puudutab just menetluste läbiviimist, kooskõlastamist ning arvamuse küsimist. Uuendamisest saati pole omavalitsuse ehitusametnikel olnud ka juhendit- see saabus alles täna.

Viimsi vallavalitsus on saatnud registri haldajale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) mitmeid kirju EHR-i töös märgatud puudustest ja helistanud infotelefonil. Paljudele küsimustele ei ole tänaseks veel vastust saadud. Lisaks on EHR keskkonnas teade, et järjekordade lahendamine võib aega võtta kuni mitu nädalat.

Toome välja mõned näited, mis on seotud ametniku vaatega:

•    vanast EHR-i keskkonnast üle tulnud menetlustel on küll ootel ülesanded, aga neid ei ole võimalik täita, sest vastavad teavitused ja väljad puuduvad;
•    uue ülesande määramisel registris samade rollidega spetsialistidel on ühel spetsialistil ülesande täitmise väli aktiivne, teisel mitte;
•    teisel juhul on määratud ülesande väli küll aktiivne, aga ametnik ei saa märkusi kirjutada;
•    lehel „toimingud“ ebaõnnestub arvamuse avaldajale ülesande lisamine;
•    uude keskkonda ei ole laetud menetlustel varem kirjutatud märkusi, näiteks teisel menetlusringil läbiviijate poolt sisestatud kommentaarid ja tähelepanekud (ka on osadel menetlustel esimese ringi märkused kaotsi läinud);
•    taotlustel on objekti asukoht vale (näiteks Viimsi valla objekt kuvatakse avamisel Tartu linnas);
•    taotluste parandamiseks tagastamine ei toimi;
•    asutusele saabunud dokumentides on näiteks 31.05.2022 esitatud taotluse läbivaatamise lõpp-tähtajaks 31.05.2022 kuupäevast varasem kuupäev ilmunud;
•    esineb info kadumist, näiteks 13.06.2022 tehtud kooskõlastaja tehtud kommentaarid olid järgmisel päeval kadunud.

Eelnev loetelu aitab mõista, et ehitusregistri probleemid on tõsised. Need ei mõjuta mitte ainult taotlejate tööd vaid põhjustavad tõsist peavalu ja lisatöid ka ametnikele.

Kuidas probleemist teada anda?
EHR-i klienditoega suheldes palub registri nõustaja igal registris toiminguid tegeval spetsialistil (samuti taotlust esitatav inimene) individuaalselt pöörduda tehnilistes küsimustes (klienditoe telefonil – 625 6363) ning probleemide ilmnemisel nende poole e-posti teel ehr@mkm.ee. Viimsi vallavalitsus ei saa kahjuks siinkohal aidata, kuna registrit haldab riik.

Probleemi kirjeldades palun lisada menetluse number (kuuekohaline), objekti aadress ja kuvatõmmis (foto) probleemiga lehest. Igaüks peab temal tekkiva EHR-i probleemiga ise tegelema ja sellest MKM-le teada andma, kuna erinevatel inimestel, menetlejatel ja sisestajatel on erinevad probleemid.

Lähtuvalt eeltoodust on suuresti häiritud ehitusametnike ja kooskõlastajate töö. Ootame jätkuvalt MKM-lt tagasiside puuduste kohta, et saaksime oma tööga normaalselt jätkata ja meie valla elanikele teenust pakkuda.

Taavi Valgmäe
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja