30 aprill

Kaasava eelarve ideede esitamise tähtaeg

Viimsi vald

2024. aasta kaasavasse eelarvesse saab tänavu esitada 1. aprillist 30. aprillini infosüsteemis Citizen OS.

Viimsi valla kaasava eelarve eesmärk on anda kõigile huvilistele võimalus esitada ideid valla elu edendamiseks ja võimaldada viimsilastel osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Ühtlasi võimaldab see käivitada kogukonnas arutelu avaliku ruumi ja avalike sündmuste üle. Ideid võib esitada igaüks, selleks ei pea olema Viimsi valla elanik, aga lõpphääletusele jõudnud ideede hulgast saavad võitja valida vaid valla elanikud.

Oma idee saab 2024. aastal esitada 1. aprillist 30. aprillini infosüsteemis Citizen OS. Süsteemi sisenemiseks kasutage järgnevat linki: https://app.citizenos.com/groups/join/H4c0y292b3hd. Kui jääd süsteemiga hätta, võta julgesti ühendust Elen Terrasega.

Citizen

Oma idee võib esitada ka e-mailile kaasaveelarve@viimsivv.ee või tuua vallamajja kohale paberkandjal.

Ideede esitamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringu tegemine, projekti elluviimine või ürituse korraldamine
  • elluviidav idee peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud
  • idee elluviimise maksumus ei tohi ületada 60 000 eurot, kui idee puudutab külasid (sh saared) või 50 000 eurot, kui idee puudutab alevikke. Ideede maksumuse alampiiri ei ole määratud.
  • idee teostamisel ei tohi kaasneda vallale ebamõistlikke kulusid järgnevateks aastateks
  • idee peab olema realiseeritav hiljemalt idee esitamisele järgneva aasta 31. detsembriks.

Lisainfo:

 

KONTAKT

Elen Terras
peaspetsialist - partnerlussuhete juht
elen.terras@viimsivv.ee
602 8756